Ukraińcy mniej

18-05-2015

Senat Uniwersytetu Łódzkiego 13 kwietnia podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Senatu UŁ nr 505 z 14 maja 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat od cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim.

Zmiana dotyczy obniżenia o pięćdziesiąt procent opłat za usługi edukacyjne dla obywateli Ukrainy podejmujących w roku akademickim 2015/2016 naukę na zasadach odpłatności.

Warunki odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Łódzki na rzecz cudzoziemca określa umowa zawarta między uczelnią a obcokrajowcem.

Oprac.: (sb)