Uniwersytet dla wielodzietnych rodzin

18-05-2015

Uniwersytet Łódzki wprowadził pionierskie rozwiązanie, korzystne dla członków wielodzietnych rodzin, podejmujących naukę na UŁ. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą bowiem korzystać z dwudziestopięcioprocentowej ulgi w opłatach za niestacjonarne studia I, II i III stopnia. Senat UŁ przyjął w tej kwestii uchwałę na posiedzeniu 16 marca.

Do tej pory na ulgi w opłatach za studia mogli liczyć słuchacze, których sytuacja finansowa już w trakcie studiowania uległa znacznemu  pogorszeniu oraz ci, którzy osiągali wybitne wyniki w nauce. Obecnie na takie ulgi mogą także liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny.

 – Uniwersytet Łódzki został wyróżniony tytułem Uczelnia Przyjazna Rodzicom. Wyróżnienie to jest dla nas bardzo ważne i w związku z tym wprowadzamy kolejne rozwiązanie, które ma ugruntować to zaszczytne miano. Jesteśmy najprawdopodobniej pierwszą polską uczelnią publiczną, która właśnie wprowadziła taką ulgę dla członków wielodzietnych rodzin – mówi prof. Bogdan Gregor, prorektor UŁ ds. ekonomicznych.

Uchwala Senatu UŁ  już wchodzi w życie. Ulga będzie przyznawana wszystkim, którzy mają Kartę Dużej Rodziny i do 10 października złożą do dziekanatu odpowiedniego wydziału stosowny wniosek w tej sprawie. Wówczas dziekan przyzna takiej osobie, na dany rok akademicki, ulgę w wysokości dwudziestopięcioprocentowej opłaty za studia.

 – Szacujemy, że wśród naszych studentów, może być około dwudziestu procent posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Oni na pewno chętnie skorzystają z ulgi. Ale my chcemy – i na tym nam bardzo zależy – dać tym samym wyraźny sygnał innym osobom, które nie studiują, głównie z przyczyn finansowych, że fakt posiadania Karty Dużej Rodziny daje na Uniwersytecie Łódzkim szansę podjęcia, bądź też kontynuowania studiów, które do tej pory były dla nich za drogie. Traktujemy to działanie jako element naszej misji – dodaje prof. B. Gregor.

We wprowadzonym właśnie rozwiązaniu ważne jest także to, iż przyznanie ulgi w opłacie za studiowanie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, nie wyklucza możliwości ubiegania się przez nich o inne ulgi, jakie oferuje swoim studentom Uniwersytet Łódzki.

Oprac.: (sb)