Bankowość i finanse cyfrowe

18-05-2015

Uniwersytet Łódzki otwiera na początku październiku nowy kierunek studiów, bankowość i finanse cyfrowe. Będzie on prowadzony we współpracy z partnerami merytorycznymi mBank SA i Accenture Sp. z o.o., wiodącymi podmiotami w sektorze bankowym i konsultingu  w Polsce, przy wsparciu miasta Łodzi.

  Kandydatów na ten kierunek powinien zachęcić  jego przewidywany interdyscyplinarny, wręcz unikatowy, program kształcenia będący połączeniem przyszłych kwalifikacji w dziedzinie finansów z kompetencjami finansowymi. Słuchacze zdobywać będą wiedzę, m.in. w zakresie: analizy finansowej, bankowości, rynków i produktów finansowych, rachunkowości, finansów przedsiębiorstw, technik informatycznych. Zakłada się, że na nowo powołanym kierunku rozpocznie studia około stu osób.

 – Dziś ktoś, kto zna się na finansach, kto pracuje w tej sferze, po to był skuteczny w swoich działaniach, równocześnie powinien mieć na odpowiednim poziomie wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki – powiedział m.in. prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ podczas konferencji prasowej zwołanej 13 kwietnia na uniwersytecie.

Konferencja połączona była z podpisaniem listu intencyjnego w sprawie powołania wspomnianego wcześniej nowego kierunku studiów. Dokument ten sygnowali: w imieniu partnerów uczelni – Jarosław Kroc, prezes Zarządu Accenture Polska i Cezary Kocik, wiceprezes Zarządu mBank SA, w imieniu władz miasta – Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi oraz prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ – w imieniu Uniwersytetu Łódzkego.


Relacje z przedsiębiorcami w ostatnich latach stały się integralną częścią rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego. Zacieśnienie współpracy na linii nauka-biznes, owocuje niekiedy powstawaniem nowych kierunków studiów, będących odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku. Obecnie to właśnie sektor bankowości cyfrowej, dla którego UŁ ma kształcić kadry, należy do jednej z najszybciej rozwijających się branż w polskiej gospodarce.

Oprac. (sb)