Od Łodzi przemysłowej do akademickiej

18-05-2015

Pod hasłem: Od Łodzi przemysłowej do akademickiej rozpoczął się kolejny XV Festiwal Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi. Z tej okazji przygotowano ponad pięćset wykładów, pokazów, warsztatów, lekcji, występów artystycznych, wystaw, spotkań dyskusyjnych, wycieczek poświęconych różnym dyscyplinom nauki i sztuki. Znaczący udział w miał w nich Uniwersytet Łódzki.

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SPATIUM z okazji XV Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki zorganizowało na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ warsztaty dla uczniów szkół licealnych, podczas których przygotowano dla nich krótką prezentację nt. jak na przestrzeni wieków zmieniała się Łódź pod względem urbanistycznym

Fot.: SKN SPATIUM UŁ

Inauguracja festiwalu odbyła się 20 kwietnia w sali koncertowej Akademii Muzycznej  im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów. Tradycyjnie już stałym elementem tej uroczystości jest wręczanie statuetek prestiżowych wyróżnień Łódzkie Eureka przyznawanych naukowcom, których osiągnięcia w roku poprzedzającym festiwal, zostały dostrzeżone w kraju lub za granicą i udokumentowane odpowiednimi nagrodami. Honorowe wyróżnienie otrzymało pięć osób i zespoły badawcze. Wręczono je: indywidualnym pracownikom  Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Muzycznej oraz członkom dwóch zespołów badawczych Politechniki Łódzkiej  i zespołu Uniwersytetu Medycznego.

Z okazji XV Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki uczniowie I LO im. gen. J.H. Dąbrowskiego wzięli udział w warsztatach geologicznych prowadzonych przez dr Marcina Krystka, a następnie obejrzeli bogate zbiory Muzeum Geologicznego UŁ na Wydziale Nauk Geograficznych

Fot.: www.dabrowszczak.pl

Łódzkie Eureka wręczone zostały po raz dwunasty. Przyznaje je Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi. Nagroda promować ma twórców lub zespoły, działające na rzecz rozwoju Łodzi. Każdego roku przyznawanych jest do siedmiu wyróżnień w kategoriach: nauka, technika, sztuka.

Uroczystość uświetnił  koncert oratoryjny w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry Akademii Muzycznej.

Następnego dnia w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej im. Leona Schillera wykład inauguracyjny nt. Film, a realność świata wygłosił prof. Mariusz Grzegorzek, rektor PWSFTViT. Tego rodzaju wykłady też już weszły na stałe do tradycji festiwalu.

Jednym z najistotniejszych elementów festiwalu był towarzyszący mu Piknik Naukowy na rynku Manufaktury w dniach 25-26 kwietnia. Podobnie jak w latach poprzednich stworzył on znakomitą okazję do demonstracji ciekawych pokazów i eksperymentów, a także organizacji warsztatów przewidzianych dla uczestników tego święta łódzkiej nauki. Jego celem jest bowiem popularyzacja i prezentacja osiągnięć naukowych oraz inspirowanie, nie tylko młodych ludzi, do pogłębiania wiedzy, promocja nauki, techniki i sztuki, a także integracja środowiska naukowego regionu.

Pokazy robotów demonstrowane przez studentów Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ podczas Pikniku Naukowego na rynku Manufaktury

Fot.: ddlodz.pl

Uroczyste zakończenie XV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki odbyło się 27 kwietnia w godzinach wieczornych, w łódzkim Teatrze im. Stefana Jaracza. Z tej okazji wystawiono Ślub Witolda Gombrowicza będący spektaklem dyplomowym studentów IV roku Wydziału Aktorskiego PWSFTViT.

Inicjatorem i głównym organizatorem festiwalu było Łódzkie Towarzystwo Naukowe, a jego imprezy współorganizowali: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, Akademia Muzyczna, Wyższe Seminarium Duchowne, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Naczelna Organizacja Techniczna, instytuty naukowe PAN oraz inne placówki naukowo-badawcze, muzea oraz pozostałe instytucje kulturalne miasta, które włączyły się do festiwalowych przygotowań.

Komitetowi Organizacyjnemu XV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi przewodniczył prof. Antoni Różalski, prezes ŁTN, prorektor UŁ.

Oprac.: (sb)