Uhonorowani przez Prezydenta RP

18-05-2015

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji Święta Narodowego 3 Maja dwoje nauczycieli akademickich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z rąk Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP otrzymało wysokie odznaczenia państwowe.

Profesor Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska otrzymuje z rąk Prezydenta RP Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

Fot.: Wojciech Grzędziński / prezydent.pl

Profesor Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska uhonorowana została Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w kształtowaniu orzecznictwa konstytucyjnego oraz zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej oraz za osiągnięcia w pracy naukowej.

Profesor  Witold Kulesza został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie nauk prawnych, za działalność na rzecz przemian demokratycznych oraz dokumentowanie prawdy o najnowszej historii Polski.

Prezydent podkreślił, że odznaczył osoby, które nie tylko mają zasługi w walce o wolność, ale też służą wolnej Polsce, a więc umacniają wolność, niepodległość, umacniają ład, w którym funkcjonujemy.

    Oprac.: (sb)