Program obchodów siedemdziesięciolecia Uniwersytetu Łódzkiego

18-05-2015

21 maja

Uroczysty koncert Sounds from Vienna w Filharmonii Łódzkiej inaugurujący obchody siedemdziesięciolecia Uniwersytetu łódzkiego z udziałem władz uczelni i zaproszonych  gości – przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, władz województwa łódzkiego i Łodzi, a także reprezentantów łódzkiego środowiska naukowego i wybitnych absolwentów UŁ.

Tego samego dnia  rozpocznie się Światowy Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego, który potrwa do 24 maja.

22 maja

Forum Uniwersytet wobec wyzwań XXI wieku na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Spotkanie  rozpocznie wystąpienie  dr. Jana Sadlaka, prezydenta Observatory on Academic Ranking and Excellence (IREG), międzynarodowej organizacji skupiającej twórców rankingów uczelni wyższych. Przewidziane są cztery panele dyskusyjne z udziałem wybitnych absolwentów UŁ.

Uroczysty Uniwersytecki Bal Absolwenta na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. .

23 maja

Spotkania integracyjne absolwentów na wydziałach; wspomnienia po latach, dyskusje, a także liczne pokazy, prezentacje, zawody sportowe i koncerty.

Podczas wieczornego spotkania pn. Uniwersytet Łódzki wśród łodzian

na Rynku Manufaktury odbędzie się plenerowy otwarty koncert Dire Straits Symfonicznie w wykonaniu muzyków Filharmonii Łódzkiej  adresowany do wszystkich łodzian i całej społeczności akademickiej – pracowników, studentów, absolwentów i przyjaciół UŁ. W godzinach popołudniowych koncert poprzedzą występy chórów i zespołów tanecznych uniwersytetu.

24 maja

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego w siedzibie Wydziału Filologicznego, połączone z nadaniem tytułu doktora honoris causa prof. Umbertowi Eco, urodzonemu we włoskim Piemoncie światowej sławy semiologowi, filozofowi, mediewiście, powieściopisarzowi, eseiście, felietoniście, bibliofilowi, znawcy komunikacji społecznej. Profesor Uniwersytetu Bolońskiego; obecnie kieruje Wyższą Szkołą Studiów Humanistycznych w Bolonii. Jest jednym z najbardziej utytułowanych naukowców świata – doktorem honoris causa kilkudziesięciu uczelni oraz laureatem takich nagród jak: Premio Strega, Marshall McLuhan Award-Unesco Canada and Teleglobe, Premio Bancarella, Kenyon Review Award oraz komandorem francuskiej Legii Honorowej. 

Interaktywny wernisaż w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego otwierający wystawę Umberto Eco #książka #literatura #biblioteka. Ekspozycja w znacznej mierze poświęcona jest popkulturowym aspekcie myśli Eco i oddaje hołd temu, co włoski badacz sam wywyższył przed laty do poziomu refleksji akademickiej. Profesor już w latach sześćdziesiątych pisał o zaprzyjaźnieniu i zintegrowaniu się  społeczeństwa z kulturą popularną, odnajdywaniu w niej emancypacyjnego potencjału i wzorów postępowania, przyczyny natchnienia, a przede wszystkim emocji i uśmiechu.

Happening na osiedlu studenckim Lumumbowo ; piesza wycieczka po najbardziej charakterystycznych miejscach osiedla. Rajd wspomnieniowy połączony nie tylko z barwnymi opowieściami dotyczącymi życia studenckiego, zwyczajów studenckich, obyczajowych ciekawostek i  wspomnień, ale także z elementami parateatralnymi. Wspominki nawiązujące w formie do szlacheckiej gawędy dotyczyć będą nie tylko życia na Lumumbowie, ale także ciekawych historii związanych z wykładowcami, zdawaniem egzaminów i życiem naukowym uczelni. W roli przewodnika wystąpi  Krzysztof Skiba.


Uroczystościom jubileuszowym towarzyszyć będzie Międzynarodowa Konferencja Semiotyczna nt. Znak, myśl, słowo, dzieło zorganizowana przez: Zakład Italianistyki Katedry Filologii Romańskiej, Zakład Pragmatyki Językowej Instytutu Anglistyki oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych UŁ, a także Włoski Instytut Kultury w Warszawie. Trzydniowe obrady  (24-27 maja) zainauguruje wykład gościa specjalnego konferencji prof. Umberto Eco nt. The Future of semiotics (Przyszłość semiotyki). Zapowiedziało w niej udział ponad stu uczonych z całego świata.

Ukoronowaniem wizyty Umberto Eco na UŁ będzie otwarte spotkanie pisarza z czytelnikami  (25 maja) w auli Wydziału Filologicznego UŁ, gdzie będzie promował swą najnowszą książkę Tytuł na pierwszą stronę (org. Numero zero) wydaną przez Oficynę Literacką Noir sur Blanc, Warszawa 2015. Spotkanie poprowadzi prof. Piotr Salwa  z Uniwersytetu Warszawskiego, italianista, znawca twórczości Eco. Wybrane fragmenty powieści włoskiego autora przeczyta aktor Dariusz Kowalski.

Szczegółowy program obchodów jubileuszu UŁ dostępny jest pod adresem:  www.70lat.uni.lodz.pl