Stopka redakcyjna

05-12-2014

Redaktor naczelny

Stanisław Bąkowicz
tel.: 607-583-241

Zespół redakcyjny:

Sebastian Buzar – serwis fotograficzny
Paulina Czarnek
Aneta Danowicz
Radosław Dziubich
Michał Kędzierski

Stała współpraca:

Katarzyna Chiżyńska
Janusz Hereźniak
Krzysztof A. Kuczyński
Jakub Pokusa

Okładka:

Makieta nowego gmachu filologii, zaprojektowanego przez łódzką firmę AGG – Architekci Grupa Grabowski Sp. z o. o.
Fot.: Sebastian Buzar

Adres redakcji:

90-131 Łódź
ul. Lindleya 8
tel. (42) 635-41-79
e-mail: kronika@uni.lodz.pl

Numery archiwalne:

http://www.uni.lodz.pl/index.php/ouni/kronika
http://spoti.pl/unilodz/publikacje

Nie zamówionych materiałów nie zwracamy.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów i adiustacji tekstów.

Numer zamknięto 1 grudnia 2014 r.