Intelligenenti pauca

07-12-2014

Omne ignotum pro magnifico – Wszystko, czego nie znamy, wydaje się wspaniałe

(Tacyt)

Canis timidus vehementius latrat quam mordet – Pies, który się boi, gwałtowniej ujada, niż gryzie

(Kwintus Kurcjusz Rufus)

Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura – Życie bez zajęć naukowych i literackich jest śmiercią i grobem żywego człowieka

(Seneka)

Capit omnia tellus, quae genuit – Ziemia zabiera wszystko, co zrodziła

(Lukan)

Quae vetera nunc sunt, fuerunt olim nova – To co teraz jest stare, kiedyś było nowością

(Kwintylian)

Risu inepto res ineptior nulla est – Nie ma nic mniej stosownego od śmiechu nie w porę

(Katullus)

Sustine et abstine – Cierp i panuj nad sobą

(Epiktet)

Vita mancipio nulli datur, omnibus usu – Życia nikt nie otrzymuje na własność, lecz wszyscy do użytku

(Lukrecjusz)

Caecus si caeco ducatum praestat, ambo in foveam cadunt – Jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadają

(Jezus Chrystus)

Certum est, quia impossibile est – Jest pewne, ponieważ jest niemożliwe

(Tertulian)

Wybrali i oprac.:

Katarzyna Chiżyńska
Jakub Pokusa