Uczelniany parlament

11-12-2014

Senat Uniwersytetu Łódzkiego 22 września 2014 r.

Wysłuchał komunikatów rektora.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia przez Senat UŁ opinii w sprawie przyjęcia Regulaminu Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 140 Senatu UŁ z 23 listopada 2009 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Gabriela Narutowicza 108.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 193 Senatu UŁ z 10 czerwca 2013 r. w sprawie pensum nauczycieli akademickich i zasad rozliczania go na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie przyznania Medali Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia inwestycje i nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia inwestycje i nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwały w sprawie wyrażenia opinii przez Senat UŁ w sprawie utworzenia kursów dokształcających dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UŁ z języka niemieckiego i języka francuskiego w Studium Języków Obcych UŁ oraz przyjęcia programu tych kursów.

Podjął uchwałę w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na UŁ na rzecz obywateli polskich.

Podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na UŁ na rzecz cudzoziemców.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy pmiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Luhansk Taras Shevchenko National University (Ukraina).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy pmiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem im. I. Franko we Lwowie (Ukraina).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy pmiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem w Belgradzie (Serbia).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a University of Magdalena (Kolumbia).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a rekruterem zagranicznym – PE Suputnyk Studenta, Cherkasy (Ukraina).

Podjął uchwałę w sprawie obniżenia pensum dydaktycznego rektora UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie zwiększenia wynagrodzenia dla rektora Uniwersytetu Łódzkiego.

W części uroczystej rektor wręczył awanse na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim dla:

- dr hab. Anny Krześlak (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska),

- dr. hab. Wiesława Lorkiewicza (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska),

- dr. hab. Edmunda Tomaszewskiego (Wydział Nauk Geograficznych),

- dr. hab. Kazimierza Michała Ujazdowskiego (Wydział Prawa i Administracji),

- dr hab. Adrianny Wojtal-Frankiewicz (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska).

M.P.