W skrócie

07-12-2014

Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii uczestniczy w projekcie Liryka Holokaustu w badaniach młodego pokolenia. Jego partnerami są: Uniwersytet Łódzki (dr Renata Behrendt, dr hab. Małgorzata Kubisiak), Ludwig-Maximilian-Universität München, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu a sponsorami Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki


Osiedle Akademickie Uniwersytetu Łódzkiego, popularne Lumubowo, zostało poddane częściowej modernizacji, którą udało się przeprowadzić dzięki wsparciu finansowemu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia SA. Wykorzystane zostały także środki własne uczelni. Ciągi komunikacyjne przy Centrum Obsługi Studenta pokryto nowa kostką, co podnosi komfort życia mieszkańców osiedla.


Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii UŁ zorganizowała 7 października seminarium prof. Lothara Schneidera (Uniwersytet Justusa Liebiga w Giessen) nt. Zwei Liebesgeschichten von Judith Hermann und Feridun Zaimoglu.


Od 8 do 11 października w Łodzi odbywała się konferencja naukowa nt. Nowe czytanie tradycji w roku kolbergowskim, zorganizowana przez Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego. O tradycji w ogóle i o spuściźnie Oskara Kolberga dyskutowali antropolodzy kultury, etnolodzy, filozofowie, historycy sztuki, filolodzy z uniwersytetów w Warszawie, Krakowie, Łodzi.

Na zakończenie obrad w Klubie Wytwórnia w uniwersyteckim koncercie wystąpiła Kapela ze Wsi Warszawa.


Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ 17 i 18 października odbyły się wykłady prof. Rogera Strange, wybitnego ekonomisty z University of Sussex w Brighton, autorytetu w zakresie biznesu międzynarodowego, autora i współautora kilkudziesięciu uznanych publikacji naukowych, sprawującego zaszczytne funkcje w organizacjach i instytucjach naukowych; w latach 2011-2012 przewodniczącemu European International Business Academy (EIBA), a obecnie jest przedstawiciela Wielkiej Brytanii w tej instytucji. Wykłady zostały zorganizowane przez Katedrę Wymiany Międzynarodowej UŁ wraz ze Stowarzyszeniem Lifelong Learning, przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Łodzi.


Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a UŁ, we współpracy z Magna Carta 800th Committee pod patronatem królowej Elżbiety II, przygotowało w Pałacu Biedermanna 9-10 października międzynarodową konferencję naukową poświęconą dziedzictwu wolności Europy Środkowowschodniej.


Rada Programowa Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej UŁ 13 października w nowym gmachu Wydziału Filologicznego przy ul. Pomorskiej zorganizowała spotkanie, w programie którego znalazł się referat nt. Teologia piękna /na przykładzie twórczości Caravaggia/, wygłoszony przez o. prof . Witolda Kaweckiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego . Po referacie odbyła się dyskusja.


Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ oraz Muzeum Miasta Łodzi zaprosiły nas na III Międzynarodową Konferencję Kultura czytelnicza młodego pokolenia, która odbyła się 16-17 października.


Międzynarodowa konferencja nt. 2014 – nowe możliwości współpracy między Japonią i krajami Grupy Wyszehradzkiej, 23 października obradowała na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Została ona zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki jako jeden z elementów Roku Wymiany V4+Japonia, ustanowionym decyzją premierów Japonii, Polski i pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej z 16 czerwca minionego roku. Konferencja, o  interdyscyplinarnym charakterze, powinna służyć głębszemu poznaniu i zrozumieniu wzajemnych interesów społeczno-ekonomicznych, a także intensyfikacji długofalowych i wzajemnie korzystnych relacji między instytucjami naukowymi, gospodarczymi i kulturalnymi Japonii i Polski. Istotnym celem przedsięwzięcia jest aktywizacja kontaktów biznesowych między przedsiębiorcami Łódzkiego i Kraju Kwitnącej Wiśni.


Druga Ogólnopolska Konferencję Naukowa nt. Logistyka społeczna, ochrona zdrowia, odpowiedzialne łańcuchy dostaw, odbyła się w dniu 27 października na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Stanowi ona rezultat współpracy Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a koncentruje się przede wszystkim na społecznych i ekologicznych aspektach logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw


Piłkarze wodni Ocmer Uniwersytet Łódzki ŁSTW Łódź zdobyli Puchar Polski 2014. Łodzianie nie dali najmniejszych szans rywalom i podobnie jak rok temu trofeum wędruje w ich ręce. W finale zmierzyli się z drużyną DSW Waterpolo Poznań, pokonując tamtejszą drużynę z aż 14:2!


Na Wydziale zarządzania UŁ 3 listopada odbył się wykład prof. Grzegorza Kołodki nt. Ćwierćwiecze transformacji – czy mogło być lepiej, czy będzie? Przy tej okazji promowano książkę byłego wicepremiera i ministra finansów pt.: Droga do teraz. Profesor jest autorem i redaktorem 48 książek oraz ponad czterystu artykułów naukowych opublikowanych w dwudziestu sześciu językach.


Uniwersytet Łódzki już po raz czwarty organizuje akcję charytatywną Psia Kość.

Zbierane są dary dla schroniska w Łodzi: koce, smycze, karma, zabawki, kagańce, leki. Przez cały listopad w budynku każdego wydziału, w rektoracie oraz Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego ustawione były oznakowane pudła na dary. W poprzednich latach uczelnia każdorazowo przekazywała schronisku ok. 150 kg karmy, a także niezbędne akcesoria dla psów i kotów.


Członkowie Studenckiego Koła Naukowego FEIM na Wydziale Zarządzania UŁ uczestniczyli 7-9 listopada w XII Ogólnopolskim Sympozjum Kół Naukowych w Nowym Sączu. Autorzy artykułu z tego koła: Lidia Barłoga, Angelika Urbaniak, Michał CybulskiArek Liwak – zdobyli nagrodę za najlepszą prezentację podczas swojej sesji. Był nią przygotowany i wygłoszony przez nich referat nt. Rozwój socialmediów Polsce – perspektywy i szanse dla komunikacji wśród społeczności akademickiej.


Międzynarodowe Centrum Badań Szekspirowskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologiczny 19 listopada zaprosiło na wykład gościnny dr Piotra Spyry z Zakładu Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej UŁ nt. Szekspira demonizacja elfów w XVI i XVII wieku.


Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych UŁ 22 listopada zorganizowało w Muzeum Miasta Łodzi Drugą Noc Literatury – Wielkie Listopadowe Czytanie Wolności. W programie były m.in.: występ studentów Wydziału Aktorskiego PWSFTviT, koncert muzyki polskiej przygotowany przez słuchaczy Akademii Muzycznej, performatywne czytanie tekstów literackich i filozoficznych o różnie rozumianej wolności – w wykonaniu studentów Uniwersytetu Łódzkiego; gawędy: prof. Bogdana Mazana – o XIX-wiecznej cenzurze, prof. Konrada Tatarowskiego – o polskiej emigracji artystycznej (z prezentacją nagrań oryginalnych wypowiedzi wybitnych twórców), dr Magdaleny Rzadkowolskiej – o drugim obiegu czytelniczym. Można także było zwiedzić wystawę poświęconą Janowi Karskiemu.


Instytut Archeologii UŁ zaprosił nas na wykład Michaela Vickers’a, zasłużonego profesora Oxford University i przyjaciela naszej uczelni. W swoim wystąpieniu uczony mówił o wyścigach konnych w starożytnej Grecji, m.in. koniach, oporządzeniu, woźnicach, stadionach i wazach czarnofigórowych. Wykład odbył się 24 listopada.


Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zorganizował wystawę fotografię Elżbiety Papińskiej nt. Hawaje-Archipelag zrodzony z ognia. Wernisaż ekspozycji odbył się 28 listopada w gmachu Collegium Geographicum UŁ.

Wybrał i oprac.: (sb)