Liga Piłki Siatkowej

07-12-2014

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Komitet Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UŁ powołują do życia Uniwersytecką Międzywydziałową Ligę Piłki Siatkowej o Puchar JM Rektora prof. Włodzimierza Nykiela.

Liga będzie składała się z trzynastu zespołów (reprezentacji wydziałów) oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego. Jako miejsce rozrywek przewidziano Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ przy ul. Styrskiej, systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów.

Mecze ligi rozgrywane będą w soboty i niedziele. Pierwsze cztery zespoły wyłonione w trakcie rozgrywek wezmą udział w turnieju finałowym podczas Juwenaliów Sportowych w maju przyszłego roku.

Każdy wydział może wystawić tylko jeden zespół składający się z dowolnej liczby zawodników, ale w jednym meczu może uczestniczyć nie więcej niż dwanaście osób. Uczestnicy rozgrywek muszą być członkami KU AZS UŁ, z wyłączeniem uczniów uniwersyteckiego liceum.

Oprac.: (sb)