Edukacyjny projekt

07-12-2014

Jesienią minionego roku pracownicy Katedry Pedagogiki Społecznej oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego przystąpili międzynarodowego projektu edukacyjnego FALEFOS – Family Learning in Foster Families, który realizowany jest przez siedmiu partnerów z krajów europejskich w programie Lifelong Learning Programme – Grundtvig.

Uniwersytet Łódzki jest jednym z partnerów projektu, którymi są organizacje pozarządowe i uczelnie wyższe. FALEFOS skupia uwagę na okresie życia dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej oraz na przejawach współpracy dorosłych na rzecz relacji tego dziecka z jego rodziną biologiczną. Podczas dwuletniego projektu podejmowane są działania mające na celu rozpoznanie sposobów przełamywania barier oraz oczekiwań dotyczących współpracy między rodzicami zastępczymi, biologicznymi i pracownikami socjalnymi. Przygotowywane są też materiały szkoleniowe dla prowadzących warsztaty oraz podręcznik przewidziany dla osób zaangażowanych w sprawy rodzicielstwa zastępczego.

W lipcu tego roku zakończony został pierwszy etap projektu. Jego celem było rozpoznanie problematyki związanej z inicjowaniem i warunkami podejmowania współpracy między wcześniej wymienionymi kategoriami osób. Raport, przygotowany jako podsumowanie pierwszego etapu projektu, pokazuje występujące trudności w omawianej dziedzinie oraz potencjał rodziców i pracowników współdziałających na rzecz dziecka. Jego analiza pozwoli wskazać na możliwości ich wspierania, tak by dziecko przebywające w zastępczym środowisku mogło usprawniać relacje z rodziną naturalną.

Strona projektu: www.falefos.eu

Lucyna Telka