Jak stawać się europejskim nauczycielem

07-12-2014

W portugalskiej miejscowości Aveiro w dniach 13-25 lipca odbyła się Szkoła Letnia poświęcona problematyce kształcenia nauczycieli i budowania międzynarodowego wymiaru edukacji w Europie, zorganizowana przez Campus Europea.

Dwutygodniowy intensywny program został zrealizowany przez Universidade de Aveiro we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, a także z uniwersytetami z Austrii (University of Vienna), Finlandii (University of Eastern Finland), Niemiec (University of Hamburg), Litwy (Vytautas Magnus University) i Łotwy (University of Latvia).

Łódzką uczelnię reprezentowało pięć studentek, wyłonionych w procesie rekrutacji z grupy kandydatów, którzy zgłosili się do udziału w szkole: Anna Klimanek – pedagogika, I rok studiów II stopnia (Wydział Nauk o Wychowaniu), Gabriela Matczak – pedagogika, I rok studiów II stopnia (WNoW), Anna Tazbir, – rachunkowość, I rok studiów I stopnia (Wydział Zarządzania), Magdalena Walczak – pedagogika, III rok studiów I stopnia, psychologia IV rok (WNoW), Olga Zaród – matematyka, I rok II stopnia (Wydział Matematyki i Informatyki).

W podczas zajęć w szkole poruszony został temat szeroko pojętej edukacji nauczycieli, a także współczesnych wyzwań edukacji w kontekście europejskim. Wykładowcy podjęli pracę ze studentami wokół następujących tematów: Analiza porównawcza w edukacji, prof. Wilfried Hartmann (Hamburg); Edukacja międzykulturowa a globalizacja, prof. Vaiva Zuzevičiūte (Kaunas); Europejskie obywatelstwo a tożsamość; Międzykulturowość w edukacji europejskiej; Różnorodność i integracja społeczna w edukacji, Judith't Gilde (Wiedeń); Przyszłe potrzeby osób uczących się w kontekście europejskim; Jak nauczyciele radzą sobie z różnorodnością i integracją społeczną?, Judith't Gilde; Europejskie wytyczne w zakresie kształcenia nauczycieli oraz profil Europejskiego Nauczyciela: Dziś i jutro, prof. Joanna Madalińska-Michalak (Łódź); Profil europejskiego nauczyciela: praktyka i wdrażanie, (praca grupowa).

Szkołę utworzono w projekcie HOW to Become a European Teacher – Challenges for the Present and the Future, HOWBET (Jak stawać się europejskim nauczycielem – wyzwania wobec teraźniejszości i przyszłości), współfinansowanego przez Komisję Europejską. Został on opracowany przez uczelnie partnerskiej European University Foundation - Campus Europea (EUF-CE) – paneuropejskiej sieci uniwersytetów działającą na rzecz internacjonalizacji kształcenia na uczelniach wyższych, mobilności i rozwoju studentów w Europie.


Jednym z głównych zadań postawionych przed uczestnikami Szkoły Letniej w Aveiro było stworzenie profilu europejskiego nauczyciela. Ze studentami realizowała je prof. Joanna Madalińska-Michalak wraz z prof. Nilzą Costą i wykladowcami Wydziału Edukacji Uniwersytetu w Aveiro: dr Monicą Laurenco i dr Aną Raquel Simões. Prace nad tym zadaniem pokazały, że mimo znaczących różnic w programach kształcenia nauczycieli w Europie oraz różnic społeczno-kulturowych, zarówno studenci, jak i wykładowcy byli zgodni co do zaprezentowanego profilu nauczyciela europejskiego.

Wyrazy uznania należą się zarówno wykładowcom, reprezentującym bardzo wysoki poziom przygotowania merytorycznego, jak i studentom, którzy wzorowo wypełniali swoje obowiązki podczas zajęć szkoły, zdobyli nową wiedzę i rozwinęli swoje umiejętności oraz zdobyli doświadczenie w pracy i realizacji projektów w różnych grupach międzynarodowych.

Joanna Madalińska-Michalak