Kultura kulinarna w dobie globalizacji

07-12-2014

Międzynarodowa, jubileuszowa konferencja SIEF 20th International Ethnological Food Research Conference Food and the Internet, zorganizowana przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz International Society for Ethnology and Folklore (SIEF) – obchodzące tym roku pięćdziesięciolecie – w dniach 3-6 września obradowała w Łodzi.

Wzięło udział sześćdziesięciu delegatów reprezentujących różne dziedziny zajmujące się zagadnieniem pożywienia, w tym członkowie stowarzyszenia SIEF (czterdziestu trzech) oraz naukowcy niezrzeszeni z ośrodków krajowych i zagranicznych. Delegaci zagraniczni reprezentowali szesnaście państw z czterech kontynentów.

Celem konferencji była dyskusja naukowa nad zjawiskiem pożywienia i kultury kulinarnej w dobie globalizacji i wirtualizacji. Obecnie kultura kulinarna świata zachodniego pozostaje pod wpływem wiedzy na temat żywienia, globalnego marketingu, nowych – transnarodowych wzorów zachowań i systemów gastronomicznych oraz mód kulinarnych, zachowujących elementy tradycyjne lub ich implementację z innych kultur etnicznych. Tysiące stron internetowych związanych z tematyką jedzenia pokazuje, że internet jest globalną książką kucharską, miejscem wymiany poglądów o kulturze stołu, dietach, produkcji i sprzedaży produktów oraz usług gastronomicznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień slow i fast food, ekologii i turystyki gastronomiczne, folkloru kulinarnego itp.

Konferencja umożliwiła przedyskutowanie specyfiki internetu i jego wpływu na stan współczesnej kultury kulinarnej na poziomie globalnym, narodowym, regionalnym i lokalnym. Prelegenci wygłaszali referaty na sześciu sesjach tematycznych związanych z następującymi zagadnieniami: Zastosowanie źródeł internetowych do badań nad dawnym oraz współczesnym pożywieniem; Internet jako globalna książka kucharska, wykorzystywana jako narzędzie do pozyskiwania między innymi przepisów kulinarnych, porad związanych z żywieniem czy informacji na temat tradycji kulinarnych z różnych zakątków świata; Internet jak nośnik wartości takich jak etyka i estetyka jedzenia, a także związków pożywienia ze środowiskiem, zdrowiem oraz stylami życia; Związki między pożywieniem, marketingiem a Internetem; Rozważania na temat blogów kulinarnych stanowiących odrębny gatunek internetowy; Jedzenie jako sposób na manifestację tożsamości i płci kulturowej w przestrzeni internetowej.

Uczestnicy konferencji mieli także możliwość wzięcia udziału w wycieczce nt. Łódź śladami 4 kultur, podczas której zapoznali się ze szczególną historią miasta – plan wycieczki obejmował, m.in. odwiedzenie takich miejsc, jak: Księży Młyn, Biała Fabryka oraz Manufaktura.

W dniu otwarcia obrad wystąpił prof. Antoni Różalski, prorektor UŁ, który przedstawił Łódź jako miasto z bogatą tradycją akademicką. Ich uczestnicy mieli też okazję do zapoznania się z historią działania grupy SIEF International Ethnological Food Research oraz przebiegiem dotychczasowych konferencji przez nią organizowanych, wysłuchując referatu wygłoszonego przez prof. Patricię Lysaght z University College Dublin, prezydent wspomnianej grupy.

Patronat nad konferencją objął Urząd Miasta Łodzi, co podkreśliła prof. Violetta Krawczyk-Wasilewska, będącą głównym jej organizatorem i kierownikiem naukowym. Do uczestników obrad list wystosowała Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Konferencja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, o czym świadczą liczne podziękowania przesłane do organizatorów. Pokłosiem obrad będzie publikacja Food and the Internet, skierowana już do druku przez wydawnictwo naukowe Peter Lang.

Alicja Piotrowska