Iuventus Plus 2014

07-12-2014

Rozstrzygnięta została czwarta edycja konkursu projektów badawczych organizowanych w programie minister nauki i szkolnictwa wyższego Iuventus Plus.

Szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego przyznała kwotę 37.865.592 zł na finansowanie projektów młodych naukowców, do trzydziestego piątego roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i mających wyróżniający się dorobek naukowy w zakresie publikacji o zasięgu międzynarodowym.

W IV edycji konkursu rozpatrzono 549 wniosków dla młodych naukowców, spośród których wyłoniono 145 laureatów. Ich projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 64 punkty. Wśród laureatów znalazły się dwie osoby z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego: dr Marcin Jasiński i dr Adam Pieczonka.

Finansowanie projektów rozpocznie się przyszłym roku.

Oprac.: (sb)