Akademia Samorządu Terytorialnego

07-12-2014

Jednym z najważniejszych zadań Uniwersytetu Łódzkiego, zapisanych w strategii rozwoju na najbliższe lata, jest rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Mając powyższe na uwadze uczelnia przystępuje do realizacji projektu pn. Akademia Samorządu Terytorialnego, zakładającego m.in. organizację szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje pracowników samorządowych, wykonywanie prac badawczych i ekspertyz na potrzeby społeczności lokalnych oraz podejmowanie przez studentów tematów prac dyplomowych związanych z problematyką lokalną. Zakres planowanej współpracy ma otwarty charakter, podobnie jak i całe przedsięwzięcie, do udziału w którym uniwersytet zaprasza wszystkie samorządy województwa łódzkiego.

Uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie powołania akademii odbyło się 28 października w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji. Sygnowali je: prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ; Marcin Bugajski, członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz prezydenci największych miast regionu: Bełchatowa, Kutna, Łodzi, Pabianic, Piotrkowa Trybunalskiego, Sieradza, Skierniewic ,Tomaszowa Mazowieckiego oraz Zgierza.

Po podpisaniu porozumienia uczestnicy spotkania i zaproszeni gości wzięli udział w seminarium inauguracyjnym dotyczącym prawa zamówień publicznych w praktyce funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Seminarium zostało objęte patronatem honorowym ministra sprawiedliwości.

Oprac.: (sb)