Muzeum Pamięci Sybiru

07-12-2014

Profesor Albin Głowacki z Katedry Historii Polski i świata po 1945 roku Uniwersytetu Łódzkiego 10 października powołany został do dziewięcioosobowej Rady Muzeum Wojska w Białymstoku. Placówka ta tworzy nowy swój oddział – Muzeum Pamięci Sybiru i stąd zaproszenie do jej rady łódzkiego historyka, znanego badacza losów Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku.

Początki Muzeum Wojska w Białymstoku sięgają jesieni roku 1968. Przy Muzeum Okręgowym (obecnie Muzeum Podlaskie) utworzono wówczas dział historii wojskowości, który zajął się badaniem bogatych dziejów historii militarnej regionu północnowschodniej Polski oraz gromadzeniem eksponatów z nią związanych.

Niebawem zorganizowano stalą ekspozycja nt. Dzieje oręża polskiego, prezentującą broń oraz działania wojskowe na przestrzeni niemal tysiąca lat (od X do XX wieku). Szybko powiększające się zbiory zabytków oraz działalność naukowa pracowników stworzyły podstawy do usamodzielnienia się muzeum. W roku 1976 r. zapadła decyzja o nadaniu dotychczasowej filii statusu samodzielnej jednostki pod nazwą Muzeum Wojska w Białymstoku.

Od 1980 r. przy muzeum funkcjonuje Ośrodek Badań Historii Wojskowości. Zajmuje się organizacją konferencji naukowych, a także prowadzi bogatą działalność wydawniczą. Warto tu wymienić takie publikacje, jak Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska oraz Studia i Materiały do Historii Wojskowości. Pracownicy ośrodka prowadzą badania nad historią militarną, przede wszystkim w skali regionu, ale także Polski i Europy. Współpracują również z pracownikami naukowymi Uniwersytetu w Białymstoku.

W okresie ponad czterdziestu lat działalności Muzeum Wojska w Białymstoku zgromadziło pokaźną kolekcję eksponatów. W jego zbiorach znajduje się broń biała od czasów średniowiecza po szable ułanów; broń palna z niemal wszystkich krajów Europy, a także elementy wyposażenia i umundurowania (przede wszystkim polskie, niemieckie i rosyjskie). Muzeum dysponuje również kolekcją dokumentów historycznych.

Oprac.: (sb)