Akademia Ciekawej Chemii

11-12-2014

W Auli im. Prof. Anny Chrząszczewskiej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego 22 października odbyła się inauguracja zajęć VI edycji Akademii Ciekawej Chemii. Jest to inicjatywa edukacyjna adresowana do młodzieży szkół średnich miasta Łodzi oraz województwa łódzkiego. Jej celem jest  popularyzacja wiedzy, a w szczególności pobudzenie zainteresowania młodzieży chemią oraz naukami pokrewnymi, takimi jak: fizyka, biologia, medycyna, kosmetologia oraz inżynieria materiałowa.

Uroczysta inauguracja zajęć VI edycji Akademii Ciekawej Chemii

Fot.: Jarosław Wyrozębski

Wykład otwierający zajęcia VI edycji akademii nt. Niezwykły świat krystalografii wygłosiła dr Małgorzata Domagała z Katedry Chemii Teoretycznej i Strukturalnej. Jego tematyka wpisywała się w cykl imprez organizowanych w łódzkim środowisku naukowym w Międzynarodowym Roku Krystalografii. Po wykładzie, eksperymenty chemiczne na żywo, prezentowali członkowie Studenckiego Koła Naukowego Chemików UŁ.

Uroczystości inauguracyjnej przewodniczyła prof. Małgorzata Jóźwiak. Obecni byli: prof. Antoni Różalski, prorektor UŁ ds. nauki; dr Jan Kamiński, łódzki kurator oświaty; reprezentanci Wydziału Zarządzania – prof. Grzegorz Urbanek, prodziekan ds. finansowych i rozwoju i mgr Karolina Piejak, kierownik Działu Administracji i Komunikacji.

Uczestnicy zajęć VI edycji Akademii Ciekawej Chemii do ostatniego miejsca wypełnili Aulę im. Prof. Anny Chrząszczewskiej na Wydziale Chemii

Fot.: Jarosław Wyrozębski

Chęć uczestniczenia w zajęciach tegorocznej akademii zgłosiły gimnazja (cztery osoby) oraz szkoły ponadgimnazjalne (366 uczniów) z Łodzi i regionu. Cykl zajęć, podobnie jak w ubiegłych latach, obejmie osiem wykładów przygotowanych przez pracowników Wydziału Chemii UŁ, konkurs chemiczny oraz warsztaty laboratoryjne przewidziane dla najlepszych uczestników konkursu chemicznego.


Akademia Ciekawej Chemii zainaugurowała swą działalność we wrześniu 2009 roku. Jej pomysłodawcą był prof. Grzegorz Mlostoń, obecny dziekan Wydziału Chemii i przewodniczący Rady Koordynacyjnej akademii, w skład której też wchodzą:. prof. Małgorzata Jóźwiak, dr Adam Bieniek i dr Paweł Urbaniak (jednocześnie przedstawiciel Komitetu Olimpiady Chemicznej na region łódzki).

Działalność Akademii Ciekawej Chemii wspierana jest przez władze Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Kuratorium Oświaty oraz Wydział Zarządzania UŁ. Od samego początku udział w zajęciach akademii jest bezpłatny.

W ciągu pięciu minionych lat przez Akademię Ciekawej Chemii przewinęło się ponad 1500 uczestników z kilkudziesięciu szkół średnich Łodzi i regionu. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w Auli im. Prof. Anny Chrząszczewskiej, w gmachu Wydziału Chemii przy ul. Tamka. Wykład przygotowany przez pracownika naukowego Wydziału Chemii jest poprzedzony krótką prelekcją o strukturze Uniwersytetu Łódzkiego i najważniejszych problemach związanych ze studiowaniem na wspomnianym. Po każdym wykładzie członkowie Studenckiego Koła Naukowego Chemików UŁ prezentują doświadczenia chemiczne, związane tematycznie z jego treścią. Tematyka wykładów jest bardzo zróżnicowana, lecz zawsze odnosi się do ważnych zagadnień wskazujących na rolę chemii oraz innych nauk przyrodniczych w życiu codziennym, gospodarce i technice. Do tej pory, podczas pięciu lat działalności Akademii Ciekawej Chemii, wygłoszonych zostało 39 wykładów. Każda edycja składa się z innego zestawu prezentowanych tematów. Przeźrocza, prezentowane na każdym wykładzie i na pokazach chemicznych, dostępne są później w formie elektronicznej na stronie internetowej Wydziału Chemii.

Studenci, członkowie Koła Naukowego Chemików, prezentują eksperymenty związane tematycznie z treścią wykładu

Fot.: Jarosław Wyrozębski

Dobór tematów, proponowanych dla każdej edycji przez Radę Koordynującą, pozwala lepiej zrozumieć wpływ nauk chemicznych na rozwój takich obszarów wiedzy, jak ochrona środowiska, ochrona zdrowia, rozwój nowych materiałów, rozwój nowych technologii przekazu informacji, a przede wszystkim na zrozumienie procesów dotyczących życia codziennego, czyli tego co dzieje się za oknem lub w kuchni każdego gospodarstwa domowego.

Jest już ugruntowaną tradycją, że podczas Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi (kwiecień) odbywa się Konkurs Chemiczny, otwarty dla wszystkich uczestników akademii. Pytania konkursowe związane są z tematyką zajęć proponowanych w danej edycji. Laureaci konkursu otrzymują nagrody ufundowane przez Łódzkie Kuratorium Oświaty (główny sponsor), Uniwersytet Łódzki oraz od tego roku, przez Wydział Zarządzania UŁ. Ponadto dwudziestu najlepszych uczestników konkursu uczestniczy w trzydniowych warsztatach chemicznych prowadzonych w laboratoriach Wydziału Chemii. Te zajęcia cieszą się olbrzymim powodzeniem, gdyż pozwalają młodzieży przeprowadzić "prawdziwe eksperymenty chemiczne", niezwykle rzadko realizowane podczas nauczania chemii w szkołach średnich.

Bliższe informacje dotyczące Akademii Ciekawej Chemii, w tym również program zajęć na rok akademicki 2014/2015, są dostępne na stronie www Wydziału Chemii UŁ, pod adresem: http://www.chemia.uni.lodz.pl/ciekawachemia.html; zapraszamy do odwiedzania tej strony!

Małgorzata Jóźwiak