Uniwersytet łączy pokolenia

11-12-2014

Podczas uroczystego seminarium w jednej z sal Pałacu Biedermanna 18 listopada zaprezentowana została druga grupa uczestników prestiżowego projektu MENTORING – Absolwent VIP. Jego głównym założeniem jest włączenie wybitnych absolwentów uczelni w proces rozwoju kariery naukowej i zawodowej najzdolniejszych studentów.

Seminarium w Pałacu Biedermanna rozpoczyna obrady

Fot.: Sebastian Buzar

W projekcie uczestniczy elitarne grono prezesów i menedżerów największych firm w Łodzi i regionie – wybitni absolwenci UŁ ze świata biznesu, w tym m.in. Krystian Bestry, dyrektor zarządzający Infosys BPO EMEA i Mariola Belina-Prażmowska, wiceprezes zarządu ds. rozwoju i relacji inwestorskich Pelion SA.

Seminarium zainaugurowało drugą edycję wspomnianego wcześniej projektu, który jest autorskim przedsięwzięciem Uniwersytetu Łódzkiego. Na zaproszenie prof. Włodzimierza Nykiela, rektora UŁ odpowiedziało kilkadziesiąt osób, absolwentów uczelni; ludzi sukcesu, znanych i cenionych osobistości ze świata nauki, kultury i biznesu, którzy zadeklarowali gotowość objęcia opieką mentorską podopiecznych wyłonionych w procesie rekrutacji. Spośród nadesłanych aplikacji wyłoniona została grupa 26 studentów, którzy trafią pod skrzydła również 26 mentorów.

Pierwsze ich spotkanie odbyło się właśnie podczas seminarium, które stanowiło też okazję do uhonorowania tytułem Absolwent VIP mentorów biorących udział w programie. Oprócz menedżerów i prezesów największych firm Łodzi i regionu w gronie tym znaleźli się także przedstawiciele instytucji publicznych.

Absolwentka VIP otrzymuje symboliczne czerwone jabłko z rąk rektora UŁ

Fot.: Sebastian Buzar


W okresie od stycznia do czerwca przyszłego roku wcielą się oni w rolę opiekunów najzdolniejszych studentów uniwersytetu. Przez pięć miesięcy 26 par (absolwent i słuchacz UŁ) będzie wzajemnie poznawać się, zdobywać nowe umiejętności, podejmować wyzwania, by wspólnie stworzyć model efektywnej współpracy i osiągać wyznaczone na pierwszym spotkaniu cele. To unikatowa szansa dla studentów by pod okiem ekspertów, praktyków biznesu, poszerzać wiedzę i zdobywać nowe umiejętności. Dla mentorów z kolei to okazja by w twórczy sposób włączyć się w proces edukacji najzdolniejszych słuchaczy uniwersytetu.

Od władz uczelni mentorzy otrzymali symboliczne jabłka z napisem potwierdzającym nadanie im tytułu, umieszczonym na metalowej plakietce, do której przymocowane zostały te owoce w kolorze czerwieni.

Seminarium stanowiło również znakomitą okazję do zaprezentowania założeń programu Absolwent VIP UŁ. Poprzez budowanie trwałych relacji z absolwentami przyczynia się on m.in. zacieśnianie więzi uczelni z otoczeniem biznesowym, a dzięki współpracy z ekspertami wywodzącymi się z Uniwersytetu Łódzkiego, możliwe jest podejmowanie niektórych działań w zakresie strategicznych kierunków rozwoju uczelni.


Pierwsza, pilotażowa edycja projektu rozpoczęła się w marcu tego roku i trwała cztery miesiące. Do udziału w nim wyłoniono 25 najlepszych studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Wśród mentorów znaleźli się wówczas m.in. Tatiana Okupnik i Cezary Grabarczyk.

Oprac.: (sb)