Pamięć, tożsamość i takie tam sprawy...

11-12-2014

Dzięki wsparciu Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego, od 20 listopada do 16 grudnia, w pałacu Biedermanna realizowane jest przedsięwzięcie Pamięć, tożsamość i takie tam sprawy... Składa się na nie wystawa, będąca w istocie zaaranżowaniem owej sali, tak, by sprzyjała rozmowom wokół pojęć, jakże istotnych zarówno dla jednostki jak i dla zbiorowości.

Spotkanie w Pałacu Biedermanna z Andrzejem Kuśmierczykiem (na końcu stołu, w środku)

Fot.: Krystyna Namysłowska

Zaproszenie do tego cyklu spotkań zechcieli przyjąć artyści i naukowcy.

Wiesław Barszczak – zajmuje się fotografią, wystawia od połowy lat 80., jego prace wyróżnia subtelność i ujawnianie tego, co nie oczywiste. Aleksandra Gieraga – malarka, profesor w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, absolwentka tej uczelni, inicjatorka i współkuratorka międzynarodowego projektu artystycznego Finding Us! zaprezentowanego i nagrodzonego na VII Biennale Sztuki w Taszkiencie w 2013 r. Odbyła podróże artystyczne do Danii, Kirgistanu, Uzbekistanu, Turcji, na Bałkany. Zajmuje się malarstwem, grafiką, tworzy obiekty, czasem komentuje swoje działania w krótkich poetyckich zapisach. Jerzy Grzegorski – absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP). W roku 2001 ukończył studia podyplomowe w zakresie tyflopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, zajmuje się instalacją, rzeźbą i fotografią i rysunkiem; od roku 1984 tworzył, z A. Klimczakiem, Galerię Wschodnia w Łodzi – ważne miejsce na mapie artystycznej kraju, prezentujące współczesną sztukę polską, szczególnie promującą młodych twórców oraz współczesną sztukę światową.

Teresa Klink-Kobierska – absolwentka PWSSP w Gdańsku, malarka, autorka scenografii i dekoracji wnętrz (wraz z Bogusławem Kobierskim) do trzydziestu filmów fabularnych, m. in. Matki Królów w reżyserii J. Zaorskiego, Rekolekcji w reżyserii W. Leszczyńskiego, Sanatorium pod klepsydrą w reżyserii W.J. Hasa. Swoje przemyślenia dotyczące sztuki, wydarzeń artystycznych oraz przyjaciół artystów zapisuje w poetyckiej formie. Bogusław Kobierski – architekt wnętrz, także studiował w gdańskiej PWSSP; po dyplomie w roku 1968, kształcił się dalej w Instytucie Karola w Lund (Szwecja) na Wydziale Filozofii Sztuki. Projektuje wnętrza, meble, tworzy obiekty z drewna, zajmuje się rysunkiem, grafiką a także (wraz z Teresą Klink), scenografią filmową; współorganizator i uczestnik plenerów meblarskich w Hajnówce. Bartek Smoczyński – fotograf, rysownik, przede wszystkim zajmuje się grafiką wydawniczą; ma w dorobku opracowanie typograficzne kilkunastu publikacji, jego autorstwa są projekty druków związanych z wydarzeniami Pamięci, tożsamości i takich tam spraw...

Swoją pracę pokazuje też kuratorka projektu Krystyna Namysłowska – absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP), dziennikarka radiowa w Polskim Radiu Łódź; współpracowała ze Studiem Form Dokumentalnych Programu.2. Polskiego Radia. Przedstawia montaż fotograficzny oraz pracę tekstową przygotowane wspólnie z B. Smoczyńskim.

Rozmowy inicjują naukowcy. Zaproszenie przyjął Andrzej Mariusz Wieczorkowski – antropolog kulturowy, archeolog, konserwator zabytków, fotograf, dziennikarz. Współtworzył Fundację Odbudowy Pałacu Saskiego w Kutnie i nią kieruje. Współpracuje ona, m.in., z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Ma w dorobku udział w prawie dwudziestu wystawach fotografii artystycznej, a także wystawy indywidualne. Był ekspertem i doradcą Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki. Tworzył Muzeum Sztuki Sepulkralnej we Wschowie. W praktyce realizuje teorię ruiny zaakceptowanej, uczestniczy w konferencjach dotyczących restauracji i rewaloryzacji zabytków.

Tożsamość, ważny aspekt bycia jednostki, wprowadza do rozmów Andrzej Kuśmierczyk – absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, psycholog ze specjalnością psychologia kliniczna; członek założyciel, obecnie przewodniczący Towarzystwa Wiedzy Psychologicznej START. Główny obszar jego zainteresowań to problemy przemocy w rodzinie, agresji, uzależnień, subkultur młodzieżowych. Organizuje spotkania sprzyjające doskonaleniu osobowości, w chwilach wolnych uprawia malarstwo. Tylko pozornie lżejszą stronę tytułowych pojęć wypełnia rozmowę, którą inicjuje Krystyna Stołecka, zastępca redaktora naczelnego czasopisma Tygiel Kultury; należała do zespołu ST Pstrąg, w roku 1980 organizowała Solidarność w Zakładzie Projektowania i Usług Inwestycyjnych INWESTPROJEKT Łódź - Województwo Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, przekształconego następnie w Centralny Ośrodek Studialno-Projektowy Gospodarki Mieszkaniowej INWESTROJEKT CZSBM. Dwa lata później została zwolniona z pracy z wilczym biletem. Studiowała fizykę, filologię polską, ekonomikę budownictwa i gospodarkę miejską; ukończyła kurs rzeczoznawcy majątkowego. Pracowała jako: kreślarz, referent, redaktor; dorabiała. m.in., jako: maszynistka, krawcowa, fotograf, ankieter. Opublikowała trzy tomy wierszy oraz zbiór opowiadań. Wśród kilkunastu zredagowanych przez nią książek znalazły się, m.in.: Lodzer Wörterbuch. Słownik łódzki Tiny Stroheker, Panika w InterCity Janko Vujinovicia, wszystkie powieści Jerzego Jochimka, Dejmka narodowy teatr w Łodzi Grażyny Kompel, Powiedział między innymi. Opowiadania izraelskie w przekładach Renaty Jabłońskiej, Lodź- historia/e Aurelii Scheffel, Tak było Bennona Krolla, Dziennik wirtemberski Pawła Spodenkiewicza. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Instytutu Tolerancji i Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza. Bywa jurorem konkursów literackich. W tym roku otrzymała Nagrodę Miasta Łodzi.

Dominującą nutę humanistyczną przełamuje spotkanie z fizykiem. Profesor Tadeusz Wibig – fizyk teoretyk, kierownik Katedry Modelowania Procesów Nauczania na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ bywa także poetą; publikował swoje utwory z łódzką grupą Centauro. A że wszystko, co się wydarzyło rejestruje historia, nie inaczej i tym razem rzeczy się mają. Doktora Krzysztofa P. Woźniaka chcemy zapytać o uwikłanie czytania historii w politykę i ideologię. Historyk (a też etnograf), starszy wykładowca w Katedrze Historii Społeczno- Gospodarczej UŁ w swych zainteresowaniach badawczych skupia się na udziale ludności niemieckiej w społecznym i gospodarczym rozwoju Królestwa Polskiego w XIX i XX wieku; procesach modernizacyjnych w Królestwie Polskim w XIX wieku oraz dziejach Kościoła ewangelicko-augsburskiego w środkowej Polsce. Interesuje go wielokulturowość Łodzi, bada też dzieje Litzmannstadt Ghetto.


Rozmowy odbywają się we wtorki i czwartki, z wyjątkiem 4 grudnia; to już byłby przesada w św. Barbary intelekt zaprzątać, w godzinach od 17. do 19. Finisz we wtorek, 16 grudnia, w tych samych godzinach. Może się okazać, że wystawa „otwierająca” całe przedsięwzięcie, trochę się zmieni, bo goście, uczestnicy rozmów zechcą coś od siebie” dorzucić”.

(kn)