Łódzki Salon Maturzystów

11-12-2014

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 15 i 16 września był gospodarzem Łódzkiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2014. To spotkanie, przygotowane dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Łodzi i regionu, poświęcone było głównie zmianom, które będą obowiązywać na egzaminie dojrzałości w maju przyszłego roku.

W hallu gmachu Wydziału Zrządzania UŁ kłębiły się tłumy młodych ludzi przybyłych na Łódzki Salon Maturzystów 2014

Fot.: Rafał Ciupiński – tepees.pl

Nic więc dziwnego, że tym właśnie sprawom poświęcony był wykład inauguracyjny salonu nt. Wszystko o maturze 2015 wygłoszony przez Danutę Zakrzewską, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Bardziej szczegółowo do zasygnalizowanych zmian w egzaminie dojrzałości odnieśli się eksperci OKE, którzy radzili młodym ludziom jak przygotować się do matury z poszczególnych przedmiotów, obowiązkowych i wybranych. Zwracali przy tym uwagę na kryteria ocen, którymi kierować się będą komisje egzaminacyjne.

Gości i uczestników Łódzkiego Salonu Maturzystów powitał prof. Jarosław Płuciennik, prorektor UŁ ds. programów i jakości kształcenia

Częściowo salon poświęcony był maturze z przedmiotów obowiązkowych w technikach. Przyszli absolwenci szkól średnich mieli też okazję poznać szczegółową ofertę edukacyjną wyższych uczelni regionu, w tym oczywiście również Uniwersytetu Łódzkiego, którego dwanaście stoisk reprezentowało wszystkie wydziały uczelni.

Stoiska poszczególnych uczelni i ich wydziałów wzbudzały żywe zainteresowanie przyszłych absolwentów liceów i techników

Fot.: Rafał Ciupiński – tepees.pl
Organizatorem Salonu Maturzystów, który w tym roku odbywał się w piętnastu ośrodkach akademickich kraju jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy.


Podobne salony, przygotowywane są w największych polskich kampusach uczelnianych we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi i regionalnymi konferencjami rektorów oraz kuratorami oświaty. W roku minionym Łódzkim Salonie Maturzystów brało udział aż piętnaście tysięcy uczniów klas maturalnych. Szacuje się, że salon tegoroczny nie miał mniejszej liczby uczestników, która notabene, nie zmienia się wiele w ostatnich latach.

Zdaniem organizatorów Salonu Maturzystów, jest to największa ogólnopolska kampania informacyjna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i miejsce, gdzie matura „spotyka się” ze studiami. W roku ubiegłym salon ten odwiedziło 175 tys. młodych ludzi z całego kraju

Oprac.: (ga)