Uczelnia Przyjazna Rodzicom

07-12-2014

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU ogłosiło wyniki swojego konkursu dobrych praktyk pod nazwą Uczelnia Przyjazna Rodzicom. Oceniano szkoły wyższe z całego kraju; dziewięć z nich uhonorowano wspomnianym wcześniej tytułem. Wśród wyróżnionych uczelni znalazł się Uniwersytet Łódzki.

Tytuł przyznawany jest za tworzenie przestrzeni przyjaznej dla rodziców studiujących i pracujących naukowo oraz wdrażanie rozwiązań sprzyjających godzeniu życia rodzinnego z nauką i pracą. Realizując takie założenia Uniwersytet Łódzki, m.in. w roku 2012 utworzył własne przedszkole.

Wyróżnione uczelnie otrzymają odpowiednie certyfikaty oraz prawo stosowania znaku Uczelnia Przyjazna Rodzicom – edycja 2014. Opis dobrych praktyk ocenianych w konkursie zostanie zamieszczony w materiale informacyjno-promocyjnym, Podręczniku dobrych praktyk Uczelnia Przyjazna Rodzicom, który zostanie wydany w wersji e-book i będzie powszechnie dostępny w internecie.

Oprac.: (sb)