Międzynarodowa szkoła w nowej siedzibie

07-12-2014

British International School of the University of Łódź otrzymała nową lokalizację. Jej siedzibą jest budynek przy ul. Matejki, na tyłach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Poprzednio zajmowała go Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ.

Szkoła jest już zarejestrowana w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi jako niepubliczna szkoła podstawowa, niepubliczne gimnazjum i niepubliczne liceum ogólnokształcące. Podjęte zostały też starania o otwarcie oddziałów międzynarodowych w tej placówki oświatowej.

Obecnie uczęszcza do niej blisko pięćdziesięciu uczniów narodowości:

hiszpańskiej, hinduskiej, japońskiej, arabskiej, francuskiej, niemieckiej,

amerykańskiej, czeskiej, chińskiej, włoskiej oraz polskiej.

Pozytywnie przeszła inspekcję Cambridge International examinations i otrzymała ich akredytację. W szkole zajęcia są prowadzone według ich programów nauczania, a uniwersytecka placówka jest w elitarnym gronie Cambridge International Schools. Jako jedyna w regionie ma staus centrum przeprowadzającym egzaminy brytyjskich szkół średnich: IGCSE, AS i A Level. Ostatnio uzyskała też akredytację COBIS - Council of BritishInternational Schools, organizacji zrzeszającej 184 szkoły w sześćdziesięciu krajach, której celem jest podwyższanie jakości nauczania i kwalifikacji nauczycieli.

Oprac.: (sb)