Ambasadorzy uniwersytetu

07-12-2014

Uniwersytet Łódzki znalazł się wśród trzech uczelni, najlepiej ocenionych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców.

Łącznie nagrodzono jedenaście szkół wyższych. Każda z nich może liczyć na nawet do stu tysięcy złotych wsparcia ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Najlepsze projekty przedstawiła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Uniwersytet Łódzki.

Liliana Lato, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą UŁ informuje, że około sto tysięcy złotych, to pieniądze przewidziane na zrealizowanie aplikacji mobilnej; SmartUni – sieci mobilnych Ambasadorów Uniwersytetu Łódzkiego: do pomocy w rekrutacji, do sprawnej obsługi, itd.

Najwięcej studentów aplikuje do Uniwersytetu Łódzkiego ze względu na polecanie uczelni przez studiującą już osobę, która ma dobre opinie o studiach i o obsłudze na UŁ. Projekt zakłada stworzenie warunków do tego, by słuchacz zagraniczny uniwersytetu stał się ambasadorem uczelni. Studenci cudzoziemcy wezmą udział w internetowej jej promocji przy użyciu stworzonej aplikacji mobilnej.

Oprac.: (sb)