Wybrali studia w Łodzi

07-12-2014

Profesor Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ wita zagranicznych studentów rozpoczynających w tym semestrze studia na Uniwersytecie Łódzkim

Fot.: Sebastian Buzar

W Paragrafie, gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 3 października odbył się WELCOME MEETING, czyli spotkanie blisko pół tysiąca młodych ludzi z całego świata rozpoczynających w tym semestrze studia na Uniwersytecie Łódzkim za pośrednictwem programów Erasmus+ oraz Mobility Direct.

Zagranicznych studentów, zgromadzonych w Auli Czerwonej Paragarfu, powitał bardzo ciepło w murach naszej uczelni prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ.

W roku minionym Uniwersytet Łódzki przekroczył granicę tysiąca słuchaczy obcokrajowców. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku cudzoziemców na uczelni będzie jeszcze więcej. Tylko w tym semestrze na uniwersytecie naukę podejmie w sumie ponad osiemset zagranicznych studentów: korzystających z programu Erasmus+ ok. 380, Erasmus Mundus ok. 60 i na podstawie umów bilateralnych ok. 175. Na pełnych studiach wiedzę zdobywać będzie na UŁ ok. dwustu osób.

Młodzi ludzie z różnych stron świata zgromadzeni w Auli Czerwonej Paragrafu; wraz z polskim kolegami rozpoczną studia na poszczególnych wydziałach naszej uczelni

Fot.: Sebastian Buzar

Dla porównania, semestr zimowy 2013/14 rozpoczęło 260 studentów programu Erasmus + i 96-ciu Mobility Direct, czyli łącznie 356. Teraz, tylko te dwa programy sprawiają, że na uniwersytecie jest ich 555!

Oprac: (sb)