Chemia z najwyższymi notami

07-12-2014

W pałacu w Raczyńskich w Obrzycku, siedzibie Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podczas obrad Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, 16 października odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów akredytacyjnych Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Na okres pięciu lat certyfikat otrzymał Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Akredytacje zostały udzielone na posiedzeniu UKA 26 czerwca. Wydział Chemii uzyskał najwyższe oceny: kadra naukowo-dydaktyczna – A, proces kształcenia – A, infrastruktura dydaktyczna – A, wewnętrzny system zapewniania jakości – A, laboratoria studenckie – na pięć lat.

Jednocześnie wydział otrzymał międzynarodową akredytację European Chemistry Thematic Network i UKA Euromaster Label oraz międzynarodową akredytację European Chemistry Thematic Network i UKA Eurobachelor Label na okres lat pięciu.

W imieniu dziekana Wydziału Chemii UŁ prof. Grzegorza Mlostonia certyfikaty odebrał pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia dr Adam Bieniek. Obecny był prof. Jarosław Płuciennik , członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, prorektor UŁ ds. programów i jakości kształcenia.

Oprac.: (sb)