Profesor Fray de Landa Castillo Alvarado

07-12-2014

Należy do grona najlepszych fizyków prowadzących w Meksyku badania w dziedzinie fizyki fazy skondensowanej. Od wielu kieruje lat grupą fizyki stosowanej w Instituto Politécnico Nacional w mieście Meksyk.

Profesor Fray de Landa Castillo Alvarado otrzymuje z rąk rektora UŁ Medal Universitatis Lodziensis Amico

Fot. Sebastian Buzar

Jego działalność naukowa koncentruje się wokół zagadnień własności optycznych, elektrycznych i magnetycznych masywnych i warstwowych układów nieuporządkowanych. W ostatnich latach podjął także tematykę z pogranicza fizyki ciała stałego i chemii teoretycznej, skupioną wokół teoretycznego badania własności nanostruktur węglowych.

Autor 85 artykułów, z czego 54 zostało opublikowanych w prestiżowych czasopismach, takich jak np.: Physical Review B, Journal of Physics C, Solid State Communications, Applied Physics Letters, Thin Solid Films czy Journal of Nanoparticle Research. Jest również współautorem siedmiu rozdziałów w monografiach oraz kilkudziesięciu wystąpień konferencyjnych. Podczas pracy w Instituto Politécnico Nacional wypromował sześciu doktorów. Jego owocnie rozwijająca się kariera akademicka oraz znakomite doświadczenie zawodowe są wysoko oceniane w środowisku fizyków. Świadczy o tym, m.in., przyjęcie profesora w roku 2005 w poczet członków zwyczajnych Meksykańskiej Akademii Nauk.

Współpraca tego uczonego z pracownikami Katedry Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego datuje się od przełomu lat 80. i 90. minionego wieku. Trwa ona już około 25 lat, a ścisłe kontakty naukowe pracowników katedry z profesorem zaowocowały stworzeniem pokaźnego wspólnego dorobku naukowego, na który składa się: 24 publikacji, dziewięć wystąpień konferencyjnych oraz cztery rozdziały w monografiach naukowych. Wspólne badania prowadzone były z Leszkiem Wojtczakiem, Julianem Ławrynowiczem, Anną Urbaniak-Kucharczyk, Iloną Zasadą oraz Jerzym Rutkowskim. Dotyczyły one, m.in., takich zagadnień, jak zjawisko topnienia powierzchniowego, własności stopów binarnych oraz wzbudzeń magnetycznych w układach wielowarstwowych.

Profesor wielokrotnie gościł na Uniwersytecie Łódzkim, uczestniczył również w konferencjach organizowanych przez Katedrę Fizyki Ciała Stałego. Jego aktywny udział w rozwoju naukowym, służenie radą i pomocą było i jest nadal dla pracowników tej katedr bardzo cenne.

Oprac.: Anna Urbaniak-Kucharczyk