Najważniejszym zadaniem zwiększenie efektywności naukowej

11-12-2014

(Tekst okolicznościowego przemówienia prof. WŁODZIMIERZA NYKIELA, rektora UŁ, wygłoszonego podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej na Uniwersytecie Łódzkim)

Dzisiejsze uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego odbywa się z okazji Dnia Edukacji Narodowej i w dniu tego święta. Jak wiadomo jest to święto wszystkich pracowników edukacji, a więc także wszystkich pracowników naszej uczelni.

Na Uniwersytecie Łódzkim zatrudnionych jest ponad 3775 pracowników, w tym 2271 nauczycieli akademickich i 1504 pracowników administracji, naukowo- technicznych, bibliotecznych i obsługi. Wśród nauczycieli akademickich pracuje u nas 590 profesorów (209 zwyczajnych, 381 nadzwyczajnych.), 1021 adiunktów, 225 asystentów, 379 starszych wykładowców, 39 wykładowców, 8 lektorów, 9 bibliotekarzy dyplomowanych. Najwięcej osób zatrudniamy na wydziałach: Ekonomiczno-Socjologicznym – 534, Filologicznym – 417, Biologii i Ochrony Środowiska – 376, Prawa i Administracji – 271, Nauk o Wychowaniu – 188. Pod względem liczby pracowników jesteśmy czwartym uniwersytetem w Polsce.

W ostatnich latach osiągnęliśmy wiele sukcesów na  polu badań naukowych i dydaktyki. Podczas inauguracji mówiłem o roli naszych pracowników w dwudziestopięcioleciu wolnej Polski. Podkreślałem także dokonania naszych pracowników i studentów na drodze do wolności.

Najważniejszym zadaniem, jakie postawiliśmy przed sobą na dwa najbliższe lata, jest zwiększenie naszej efektywności naukowej. Wiemy bowiem, mamy tego świadomość, że nasz potencjał w tej sferze nie jest w pełni wykorzystany. Nasze ambicje sięgają znacznie wyżej niż obecnie zajmowane miejsca w różnych rankingach. Zmniejszająca się liczba studentów już obecnie pozwala nam w większym stopniu zająć się pracą naukową na najwyższym poziomie. Warunki zewnętrzne, zwłaszcza dotyczące sposobów finansowania nauki, wymuszają na nas zwiększoną aktywność w projektowaniu dużych przedsięwzięć naukowych, często o interdyscyplinarnym charakterze. Powinniśmy w najbliższym czasie udowodnić, także sobie, że nasze aspiracje nie są pozbawione realnych podstaw. Każdy z nas powinien zrobić wszystko, byśmy uwierzyli w nasze możliwości i wprowadzili naszą uczelnię na czołowe miejsca w sferze działalności naukowej. Podkreślić należy przy tym, iż nie zamierzamy spychać dydaktyki na dalszy plan! Zmiana akcentów będzie skutkiem wyłącznie wzmocnienia nauki, a nie osłabienia dydaktyki. Nadal zamierzamy utrzymać jej mocną pozycję.

Służy temu wiele środków opisanych szczegółowo w przyjętym wiosną planie rozwoju działalności naukowej. W tym kontekście należy też spojrzeć na model podwyżek, jaki przyjęliśmy na uniwersytecie już w zeszłym roku i potwierdziliśmy w tym. Istotna część środków przeznczonych na podwyżkę dla nauczycieli ma służyć motywowaniu ich do jeszcze lepszej pracy naukowej. Tych, którzy pracują ponadprzeciętnie ma upewnić, że warto, że te wzmożone wysiłki są dostrzegane.

Wiem, że pojawiają się głosy krytyczne dotyczące kryteriów, jakie są przyjmowane do ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych. W tym roku znacznie większą swobodę pozostawiliśmy w tej sprawie dziekanom. Aby uniknąć niesprawiedliwości i niejasności systemu motywacyjnego, będziemy chcieli zbudować zwarty, choć bardzo elastyczny, system motywacyjny, by przyszłe decyzje w tej sprawie nie budziły tak wielu wątpliwości.

Warto jednak zauważyć, że dzięki takiemu sposobowi podziału środków na podwyżki uda nam się w ciągu trzech lat, w których mamy zaplanowane środki na  ten cel, zbudować fundusz wynagrodzeń motywacyjnych. Jego wysokość nie jest jeszcze zadowalająca, ale i tak od przyszłego roku stanowić będzie około dziesięciu procent całego funduszu wynagrodzeń. Dodajmy, że taki system wprowadzamy po raz pierwszy w historii naszej uczelni.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom akademickim naszego uniwersytetu składam serdeczne podziękowania za pracę na niwie kształcenia i wychowania młodzieży studenckiej, życzę powodzenia i dalszych osiągnięć w tej pracy. Powodzenia życzę także w pracy naukowej.

Serdeczne podziękowania i najlepsze życzenia sukcesów i satysfakcji z pracy składam również pracownikom administracji i obsługi.

Wszystkiego dobrego życzę naszym studentom.

(tytuł pochodzi od redakcji)