Dzień Edukacji Narodowej

13-12-2014

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się 14 października w Auli im. Profesora Wacława Szuberta.

Rozpoczęło się uroczyste posiedzenie Senatu UŁ zwołane z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Fot.: Sebastian Buzar

Otworzył je prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ. Życzenia i gratulacje całej społeczności akademickiej uczelni w dniu jej święta złożyła Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, która podkreśliła, że od pracowników i studentów – przyszłych absolwentów uniwersytetu w znacznej mierze zależeć będzie, w jakim kierunku miasto będzie się rozwijać. Do tych życzeń i gratulacji przyłączył się Paweł Bejda, wicewojewoda łódzki. Obecni byli: prof. Grzegorz Matuszak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi oraz parlamentarzyści ziemi łódzkiej. W związku ze świętem edukacji do uniwersytetu wpłynęło wiele listów gratulacyjnych od władz i przyjaciół uczelni, m.in. od prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

W okolicznościowym wystąpieniu rektor UŁ powiedział, m.in.: – Najważniejszym zadaniem, jakie postawiliśmy przed sobą na dwa najbliższe lata, jest zwiększenie naszej efektywności naukowej. Wiemy bowiem, mamy tego świadomość, że nasz potencjał w tej sferze nie jest w pełni wykorzystany. Nasze ambicje sięgają znacznie wyżej niż obecnie zajmowane miejsca w różnych rankingach. Zmniejszająca się liczba studentów już obecnie pozwala nam w większym stopniu zająć się pracą naukową na najwyższym poziomie. – kończąc swe wystąpienie dodał: – Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom akademickim naszego uniwersytetu składam serdeczne podziękowania za pracę na niwie kształcenia i wychowania młodzieży studenckiej, życzę powodzenia i dalszych osiągnięć w tej pracy. Powodzenia życzę także w pracy naukowej. Serdeczne podziękowania i najlepsze życzenia sukcesów i satysfakcji z pracy składam również pracownikom administracji i obsługi. Wszystkiego dobrego życzę naszym studentom (pełny tekst przemówienia w dalszej części numeru).

Trzynastu pracowników uniwersytetu za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej zostało odznaczonych Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Medalami za Długoletnią Służbę (lista w dalszej części tego wydania Kroniki).

Odznaczanie pracowników UŁ wyróżniających się wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków zawodowych

Fot.: Sebastian Buzar

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymało dziewiętnastu nauczycielom akademickim UŁ, szczególnie zasłużonym dla oświaty i wychowania (lista w dalszej części numeru).

Senat Uniwersytetu Łódzkiego z okazji sześćdziesięciolecia uczelni ustanowił Medal Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ). Jest on przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla uniwersytetu i blisko związanym z uczelnią. Medal ten uroczyście został wręczony prof. Fray de Landa Castillo Alvarado od wielu lat kierującemu grupą Fizyki Stosowanej w Instituto Politécnico Nacional w mieście Meksyk. Uczony od ćwierć wieku współpracuje z Katedrą Fizyki Ciała Stałego UŁ (sylwetka naukowa profesora w dalszej części tego wydania pisma).

Ponadto 25 pracowników uczelni uhonorowano Medalami UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce, a 69 Złote Odznaki UŁ (listy w dalszej części tego wydania Kroniki).

Trojgu szczególnie aktywnym doktorantom uczelni Senat Uniwersytetu Łódzkiego przyznał Medale Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo.Otrzymali je:

mgr Agnieszka Garcarek-Sikorska, mgr Barbara Muszyńska i mgr Michał Wróblewski.

Magister Agnieszka Garcarek-Sikorska otrzymuje Medal Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo; obok (z prawej) mgr Michał Wróblewski, któremu za chwilę wręczone zostanie identyczne odznaczenie

Fot.: Sebastian Buzar

Zostały też wręczone indywidualne i zbiorowe nagrody rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze oraz dydaktyczno-organizacyjne w roku 2013. Pierwsze z nich otrzymały 202 osoby i 22 zespoły. W przypadku drugim nagrody indywidualne wręczono 96 osobom i zbiorowe pięciu zespołom.

W tym roku przyznano również nagrody 511 pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi.

Z inicjatywy ówczesnego rektora UŁ prof. Stanisława Liszewskiego zostały ustanowione nagrody Za Najlepszy Podręcznik Akademicki. W tym roku taka nagroda została przyznana mgr Dorocie Dziubie za podręcznik Environmental Issues. Angielski dla studentów ochrony środowiska opublikowany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Na zakończenie uroczystości Chór Uniwersytetu Łódzkiego pod dyrekcją prof. Andrzeja Ryłki wykonał Gaude Mater Polonia.

S.B.