Ogólnopolskie spotkanie chemików

08-12-2014

Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego był współorganizatorem 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, który odbył się w Częstochowie w dniach 14-18 września. Uczestniczyło w nim ponad tysiąc osób.

Skan oficjalnego plakatu zjazdu

Na program ogólnopolskiego spotkania chemików złożyły się m.in. wykłady plenarne i zaproszone, obrady dwunastu sekcji i  trzech sympozjów tematycznych. Pod tym względem było ono podobne do innych zjazdów naukowych. Co go jednak wyróżniało? Z całą pewnością atmosfera, której nie są w stanie stworzyć sami organizatorzy; jest ona dziełem wszystkich uczestniczących w tym ważnym wydarzeniu naukowym. Jest  też ona funkcją miejsca i okoliczności. Wyjątkową atmosferę zjazdu tworzyli także zaproszeni goście, spośród których najbardziej oczekiwanym był prof. Ei-chi Negishi, laureat Nagrody Nobla z roku 2010 i wielka osobowość świata nauki. Do Częstochowy przybył również prof. Heinz Heimgartner z Zurychu, doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, który regularnie uczestniczy w zjazdach PTChem; tym razem, wspaniale poprowadził jedną z sesji plenarnych, podczas której wykład wygłosił tegoroczny doktor hc UŁ prof. Jean Pierre Majoral.

Krajowymi gośćmi zjazdu byli dostojni jubilaci, profesorowie: Zbigniew Galus i Mieczysław Mąkosza (Warszawa) oraz Stanisław Penczek (Łódź). Dla uczczenia święta trzech muszkieterów polskiej chemii, zorganizowane zostały imienne sesje naukowe, które uświetnione były wykładami jubilatów.

Honorowy gość zjazdu, prof. Ei-chi Negishi (w środku) w otoczeniu doktorantów Wydziału Chemii UŁ

Fot.: Oleg M. Demchuk (Lublin)

Dużym wydarzeniem był plenarny wykład prof. Mariusza Jaskólskiego (UAM, Poznań), nt. Macromolecular Crystallography in the Year of Crystallography, który zaakcentował i wzbogacił obchody Międzynarodowego Roku Krystalografii w polskim środowisku chemików. Wygłoszony zaraz po nim wykład prof. Grzegorza Majkowskiego (AJD, Częstochowa) nt. Rękopiśmienne skarby Jasnej Góry doskonale wprowadził uczestników zjazdu w atmosferę miejsca, które zostało wybrane na tegoroczne spotkanie chemików oraz podkreślił jego znaczenie dla kultury i historii Polski.

Pod względem naukowym zjazd był wyjątkowy. Oprócz mocno spektakularnych wydarzeń włączonych do programu sesji plenarnych na jego dorobek złożyło się 130 wykładów sekcyjnych, ponad 200 komunikatów ustnych i blisko 800 komunikatów posterowych. Prezentacje posterowe wzięły brały w konkursie, a autorzy wyróżnionych plakatów otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki ufundowane przez firmę ALCHEM. Wyróżniono trzydzieści prezentacji, spośród których aż sześć pochodziło z Sekcji Chemii Organicznej (S01). Pięć wyróżnień przyznano osobom z zespołów pracujących na Uniwersytecie Łódzkim.


Pięćdziesiąty siódmy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego przeszedł do historii. A wydaje się, że jeszcze niedawno odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne połączonych sił częstochowsko-łódzkich (należy w tym miejscu zaznaczyć, iż to pierwszy w historii zjazdów naukowych PTChem zorganizowany wspólnymi siłami środowisk naukowych Częstochowy i Łodzi), a to już po wszystkim. Profesor Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, był członkiem Komitetu Honorowego, a w uroczystej inauguracji zjazdu w gmachu Filharmonii Czestochowskiej uczestniczył prof. Jarosław Płuciennik, prorektor UŁ. Wielu pracowników Uniowersytetu Łódzkiego było członkami Komitetu Organizacyjnego lub pełniło funkcje opiekunów sekcji, m.in. prof. Grzegorz Mlostoń, dziekan Wydziału Chemii, który sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Naukowego.


Warto też wspomnieć, że program towarzyski i artystyczny tegorocznego zjazdu był równie bogaty. Niedzielny występ zespołu muzycznego Percussion and Pianos Ensemble, który był połączeniem klasycznego brzmienia z mocno nowoczesną aranżacją, poprzedził zaskakujący treścią i formą wykład prof. Janusza Rachonia (Gdańsk) nt. Chemia muzyczna, muzyka chemiczna z elementami plastyki.

Wtorkowy występ zespołu Śląsk był dokładnie taki, jak się wszyscy spodziewali – muzyka, taniec i śpiew na najwyższym poziomie, a wszystko to z domieszką dobrego, nieco ludycznego humoru. Klasa sama w sobie – zespół uznany szeroko na świecie, w pięknej scenerii Filharmonii Częstochowskiej prezentował się jeszcze wspanialej niż gdziekolwiek indziej. Uczestnicy zjazdu, wypełniający po brzegi salę koncertową, podziękowali artystom spontanicznymi owacjami na stojąco.

Poniedziałek przyniósł wzruszenia i coś absolutnie uskrzydlającego – koncert muzyki sakralnej w Klasztorze na Jasnej Górze, wykonanej skromnie i pięknie zarazem, na głosy ludzkie i organy. Czyste i mocne głosy śpiewaków zabrzmiały znakomicie bez pośrednictwa urządzeń elektronicznych.

Wszystko byłoby niemożliwe do zrealizowania, gdyby nie cala rzesza osób, które pracowały przez wiele miesięcy nad przygotowaniem spotkania chemików. Zostały one wymienione w materiałach zjazdowych. Należy przy tym nadmienić, że Wydział Chemii UŁ, przy dużym, osobistym zaangażowaniu dziekana Grzegorza Mlostonia, przyczynił się do sukcesu naukowego i organizacyjnego zjazdu. Prowadzilismy rejestrację uczestników oraz przygotowaliśmy materiały zjazdowe dbając o ich jakość merytoryczną, szatę graficzną, przejrzystość oraz estetykę. W pracach przygotowawczych licznie uczestniczyli słuchacze studiów doktoranckich Wydziału Chemii.

Niewątpliwie, bez hojnych sponsorów, zjazd nie miałby właściwego sobie rozmachu. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, województwo śląskie, miasto Częstochowa i władze rektorskie częstochowskiej Akademi im. Jana Długosza wsparły ideę zjazdu duchowo i materialnie.

Następny Zjazd PTChem odbędzie się we wrześniu 2015 r. w Gdańsku, a więc już za niecały rok...

Jarosław Lewkowski