Odnowione doktoraty

08-12-2014

W Pałacu Biedermanna 24 i 25 listopada odbyły się dwa uroczyste posiedzenia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone odnowieniu doktoratów czworga uczonych tej uczelni.

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego zwołane z okazji odnowienia doktoratów prof. J. Ławrynowicza i prof. L. Wojtczaka

Fot.: Sebastian Buzar

Przypomnijmy, że 27 marca 2000 r. Senat UŁ pragnąc docenić i wyróżnić osoby, które uzyskały stopień doktora na Uniwersytecie Łódzkim przed pięćdziesięcioma laty i w sposób szczególny zasłużyły się dla nauki lub kultury polskiej, ustanowił zwyczaj uroczystego odnawiania tego stopnia w półwiecze jego nadania.

W ten sposób uhonorowani zostali: prof. Stefan Lelental, prawnik, karnista; doc. dr Krystyna Leśniewska-Lutyńska, socjolog, prof. Julian Ławrynowicz, matematyk i fizyk i prof. Leszek Wojtczak, fizyk, były rektor UŁ (sylwetki uczonych w dalszej części tego wydania Kroniki).


Odnowienie doktoratu obronionego na Uniwersytecie Łódzkim porównywalne jest z nadaniem doktoratu honorowego, przyznawanego zasłużonym osobom, które uzyskały stopień doktora poza UŁ.

Oprac. (sb)