Młodym wybitnym

07-12-2014

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznała 35.538.360 zł na finansowanie stypendiów naukowych dla młodych wybitnych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.

W tegorocznej, dziewiątej już z kolei edycji konkursu, otrzyma je dwustu dwóch wybitnych młodych naukowców. Przez okres trzech lat na konto laureatów wpływać będzie 4940 złotych miesięcznie. Na konkurs wpłynęło łącznie 717 wniosków.

Wśród tegorocznych ministerialnych stypendystów znalazło się aż czworo pracowników naukowych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego:

doktor Mikołaj Deckert, adiunkt w Zakładzie Translatoryki Instytutu Anglistyki, językoznawca, tłumacz. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół teorii i praktyki przekładu – z uwzględnieniem przekładu audiowizualnego – oraz dyskursu medialnego. Prowadzi badania nad relacją pomiędzy strukturą języka a znaczeniem wykorzystując językoznawstwo kognitywne, pragmatykę językową oraz metodologię korpusową. Współredaktor tomu Teaching Translation and Interpreting: Advances and Perspectives (Newcastle upon Tyne 2012), autor monografii Meaning in Subtitling: Toward a Contrastive Cognitive Semantic Model (Frankfurt n. Menem 2013);

doktor Marcin Gołaszewski, adiunkt w Katedrze Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii .Obecnie także adiunkt w programie Fuga Narodowego Centrum Nauki w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Literaturoznawca – badania w zakresie literatury niemieckiej emigracji wewnętrznej w okresie Trzeciej Rzeszy; publikacje naukowe dotyczące homiletyki, eseistyki oraz retoryki tekstu ze szczególnym uwzględnieniem kazań i listów pasterskich Clemensa Augusta Grafa von Galena oraz tekstów niefikcjonalnych pisarza Ernsta Wiecherta. Monografia – Clemens August Graf von Galen. Ein politischer Prediger im Nationalsozialismus. Analysen der Predigten und Hirtenbriefe. Frankfurt/Main 2010. Publikował też, m.in., w Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik, Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis, Germanica Wratislaviensia, Zagadnieniach Rodzajów Literackich;

doktor Wit Pietrzak, adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Brytyjskiej, literaturoznawca. Badania z zakresu polskiej i anglojęzycznej poezji współczesnej oraz literatury modernizmu i neomodernizmu;

doktor Magdalena Saryusz-Wolska, kulturoznawczyni i socjolożka, adiunkt w Instytucie Kultury Współczesnej. Obecnie pracuje także w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie i wykłada na Freie Universität. Autorka i redaktorka książek na temat pamięci zbiorowej, m.in. Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci (Warszawa 2014), Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach (Warszawa 2011), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka (Kraków 2009). Publikowała m.in. w German Life and Letters, Osteuropa, Kulturze i Społeczeństwie. W tej chwili pracuje nad książką Ikony normalizacji. Kultury wizualne Niemiec 1945-1949.

Oprac.: (sb)