Doktorzy habilitowani

07-12-2014

ANNA BĄCZKOWSKA, DARIUSZ BRALEWSKI, JOLANTA FISZBAK, MARCIN GRYGIEL, KATARZYNA JACHIMOWSKA, IDALIANA KACZOR, JERZY KAMIONOWSKI, AGNIESZKA KOBRZYCKA, MAŁGORZATA KUBISIAK, JACEK MAKOWSKI, RENATA MARCINIAK-FIRADZA, JOANNA NIJAKOWSKA, JACEK WALIŃSKI, JERZY WIŚNIEWSKI, MONIKA WORSOWICZ (Wydział Filologiczny)

ARTUR BANASZKIEWICZ, ANETA PAWŁOWSKA, ZOFIA WILK-WOŚ (Wydział Filozoficzno-Historyczny)

DAMIAN PLAŻUK, MICHAŁ RACHWALSKI (Wydział Chemii)

MACIEJ BARTOS, ŁUKASZ GŁOWACKI, JERZY NADOLSKI, ANETA SITEK, BARBARA URBAN-MALING (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

IWONA JAŻEWICZ (Wydział Nauk Geograficznych)

TOMASZ DURAJ, DOROTA KARKOWSKA, GRZEGORZ WICIŃSKI, MONIKA ZBROJEWSKA (Wydział Prawa i Administracji)

MAŁGORZATA DYMNICKA, TOMASZ FERENC, IWONA KONARZEWSKA (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

BOGUSŁAWA BEK-GAIK, ALEKSANDRA LASKOWSKA-RUTKOWSKA, ADAM SZPADERSKI (Wydział Zarządzania)