Immatrykulowani podczas inauguracji roku akademickiego

07-12-2014

Immatrykulowani podczas inauguracji roku akademickiego

Agata Witczak, Katarzyna Karwowska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska); Szymon Maliszewski, Alicja Rakowska, Karolina Tokarska, Marcin Karpiński (Wydział Chemii); Joanna Chwiałkowska, Alicja Dębska, Agata Azarkiewicz, Paulina Szklarek, Wojciech Czarnociński (Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny); Zuzanna Czechowicz, Justyna Sabała, Monika Langner, Sylwia Bunk, Anna Bralewska (Wydział Filologiczny); Julian Doniecki, Iga Knysak (Wydział Filozoficzno-Historyczny); Monika Tyrpiał, Anna Bloch (Wydział Matematyki i Informatyki); Jakub Andrzejewski, Małgorzata Mielczarek (Wydział Nauk Geograficznych); Maciej Songan, Natalia Michalska (Wydział Nauk o Wychowaniu); Grzegorz Biały, Kamil Klimczak, Patryk Kośka, Piotr Kowalski, Jakub Oleszczak, Paweł Niedzielski, Katarzyna Sztuka (Wydział Prawa i Administracji); Weronika Baszczyńska, Weronika Gawrońska, Joanna Głodek, Oliwia Kacprzak, Patryk Łęczycki (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych); Anna Przewłocka, Gabriela Kotwas, Justyna Gromek (Wydział Zarządzania); Paulina Długosz, Adam Kryszewski, Ewelina Pawełkiewicz, Szymon Wiejak (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim)