Jubileuszowy rok akademicki

13-12-2014

Inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Łódzkim miała charakter szczególny. Odbyła się ona 1 października w auli nowego gmachu filologii i rozpoczynała rok akademicki, który w maju przyszłego roku zbiegnie się z jubileuszem siedemdziesięciolecia powołania naszej uczelni. W tym roku obchodziliśmy też dwudziestopięciolecie odrodzenia wolnej Polski.

Aula nowego gmachu filologii robi imponujące wrażenie; rozpoczyna się w niej właśnie inauguracja nowego roku akademickiego

Fot. Sebastian Buzar

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu łódzkiego otworzył prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ podkreślając na wstępie, że do minionego roku akademickiego Wydział Filologiczny mieścił się w siedmiu budynkach zlokalizowanych w różnych rejonach Łodzi.

Decyzja o budowie nowego gmachu, w którym znajdą się wszystkie jednostki tego wydziału zapadła w roku 2008. Witając przybyłych na uroczystość gości, pracowników i młodzież akademicką, rektor szczególnie ciepłe słowa skierował do słuchaczy pierwszego roku, którzy w tym roku akademickim rozpoczynają studia na naszej uczelni, a tym samym stają się pełnoprawnymi członkami jej społeczności.

W dniu inauguracji roku akademickiego nowo wzniesiony obiekt przekazany został do użytku studentom i pracownikom tego wspomnianego wcześniej wydziału. Uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia tego gmachu dokonał rektor UŁ w towarzystwie Romana Wieczorka, wiceprezesa wykonawczego Zarządu Skanska AB (głównego realizatora inwestycji) i Jana Rydza, zastępcy kanclerza UŁ ds. technicznych.

Na pierwszym planie członkowie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego

Fot. Sebastian Buzar

W imieniu regionalnych i miejskich władz życzenia z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego pracownikom i studentom uniwersytetu złożyli: Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki, Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego oraz Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. Listy gratulacyjne nadesłali, m.in., Bronisław Komorowski, prezydent RP, Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli i Stefan Niesiołowski, poseł na Sejm.

W okolicznościowym wystąpieniu rektor UŁ powiedział m.in.: – Naszych absolwentów można spotkać wśród czołowych postaci naszej gospodarki, kultury, mediów, i tak dalej. Wiele osób związanych z UŁ, w tym wielu naszych pracowników, miało i ma duży wpływ na bieg spraw w państwie. Powinniśmy o tym pamiętać, gdyż jest to ważne zarówno ze względu na naszą najnowszą historię, jak i dla tożsamości naszej społeczności uniwersyteckiej (...) Wspierać będziemy wszystkie przedsięwzięcia, które służą intensyfikacji badań naukowych, zwłaszcza zaś badań interdyscyplinarnych, badań, które włączają w tę działalność jak najszersze kręgi naszych pracowników i studentów. Propagują nasze dokonania poza światem akademickim, budując w ten sposób wizerunek mądrej, przyjaznej i odpowiedzialnej uczelni. Uczelni, z którą warto współpracować, której można powierzyć poważne zadania naukowe, społeczne i ekonomiczne. Uczelni, w której wreszcie warto zdobywać wiedzę i przygotowywać się do przyszłej, udanej pracy zawodowej (pełny tekst wystąpienia w dalszej części numeru).

Pasowanie na studentów

Fot. Sebastian Buzar

W drugiej części uroczystości odbyło się immatrykulacja pięćdziesięcioosobowej grupy studentów pierwszego roku, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na poszczególnych wydziałach i znaleźli się w ścisłej czołówce na listach rankingowych. Złożyli oni ślubowanie i otrzymali indeksy. Uderzeniem berła w prawe ramię rektor pasował ich na studentów Uniwersytetu Łódzkiego (lista w tym wydaniu Kroniki).

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w programie promocji młodych talentów w regionie ufundował tablet dla najlepszego maturzysty. Otrzymał go Jakub Oleszczak, laureat olimpiady, który jednocześnie osiągnął najwyższą liczbę punktów z matury wśród kandydatów na studia. Z chwilą immatrykulacji został słuchaczem pierwszego roku Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Dyplom doktora habilitowanego otrzymuje Jerzy Nadolski z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Fot. Sebastian Buzar

Wykład inauguracyjny nt. Fizyka i humanizm – razem czy osobno? wygłosiła prof. Ilona Zasada z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Na zakończenie uroczystości Chór Uniwersytetu Łódzkiego pod dyrekcją prof. Andrzeja Ryłki wykonał Gaudeamus. Jej uczestników zaproszono następnie do zwiedzenia nowego gmachu filologii. Oprowadzali ich prof. Piotr Stalmaszczyk, dziekan Wydziału Filologicznego oraz wspomniany już zastępca kanclerza UŁ ds. technicznych.


Tego samego dnia w godzinach popołudniowych w auli gmachu filologii odbyły się promocje habilitacyjne i doktorskie. Dyplom doktora habilitowanego otrzymały czterdzieści dwie, a dyplom doktora pięćdziesiąt cztery osoby. Lista doktorów habilitowanych w tym wydaniu Kroniki.

S.B.