Intelligenti pauca

19-04-2017

Caritate benevolentiaque sublata omnis est e vita sublata iucunditas – Jeśli usuwa się z życia miłość i życzliwość, to usuwa się wszelką przyjemność

(Cyceron)

In oculis animus habitat – W oczach mieszka charakter

(Pliniusz Starszy)

Acta deos nunquam mortalia fallunt – Czyny śmiertelników nigdy nie zwiodą bogów

(Owidiusz)

Ad vivendum velut ad natandum is melior qui onere liberior – W życiu, tak jak w pływaniu, ten ma lepiej, kto jest mniej obciążony

(Apulejusz)

Nullum est iam dictum quod non dictum sit prius – Nie można powiedzieć nic, co nie byłoby powiedziane wcześniej

(Terencjusz)

Casta ad virum matrona parendo imperat – Cnotliwa żona rządzi mężem poprzez bycie mu posłuszną

(Publiusz Syrus)

Mus uni non fidit antro – Mysz nie polega na jednej dziurze

(Plaut)

Oderint, dum metuant – Niech nienawidzą, dopóki się boją

(Kaligula)

Omnia subiecta sunt naturae – Wszystko podlega naturze

(Demokryt)

Dignum laude virum Musa vetat mori – Zasłużonemu mężowi muza zabrania umrzeć

(Horacy)


Wybrali i oprac.:

Katarzyna Chiżyńska

Jakub Pokusa