Konkurs Polityki

05-04-2017

Tygodnik Polityka zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską o PRL. Do Nagrody im. M.F. Rakowskiego można zgłaszać prace poświęcone historii Polski w okresie 1945–1989 powstałe na różnych wydziałach i kierunkach studiów.

Obecna edycja konkursu obejmuje prace napisane i obronione w 2016 i 2017 roku. Prawo ich zgłaszania mają promotorzy lub/i recenzenci, a także autorzy, pod warunkiem uzyskania pisemnego poparcia promotora i/lub recenzenta. Wysokość nagrody wynosi piętnaście tysięcy złotych. Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w pierwszej dekadzie grudnia.

Na zgłoszenia redakcja czeka do 29 września pod adresem mailowym: Rakowski@polityka.pl

Szczegółowy regulamin nagrody oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Polityki: www.polityka.pl/Rakowski

W skład kapituły nagrody wchodzą: dr Barbara Klich-Kluczewska (Uniwersytet Jagielloński), prof. Jerzy Kochanowski (Uniwersytet Warszawski), prof. Marcin Kula (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie), prof. Wiesław Władyka (Uniwersytet Warszawski i Polityka) oraz red. Marian Turski (Polityka).

Oprac.: (sb)