Administrator bezpieczeństwa informacji

05-04-2017

Magister Piotr Topolski , kierownik Zespołu Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, powołany został stanowisko administratora bezpieczeństwa informacji UŁ.


Na uczelni będzie zajmował się wszelkimi sprawami związanymi z ochroną danych osobowych. Na portalu pracowniczym już utworzona została zakładka Ochrona Danych Osobowych , w której na bieżąco pojawiają się najważniejsze dokumenty związane z ochroną danych osobowych. Obecnie jest tam zamieszczone zarządzenie rektora nr 144 wprowadzające politykę bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Fot. FB

Z wszelkimi sprawami dotyczącymi tej problematyki można zwracać się pod adres: abi@uni.lodz.pl lub pod numer telefonu 502 678 323.

Oprac.: (sb)