Nasz człowiek w Japonii

05-04-2017

Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych, 16 lutego wręczył prof. Jackowi Izydorczykowi nominację Prezydenta RP na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii.

Profesor Jacek Izydorczyk (z lewej) otrzymuje z rąk Witolda Waszczykowskiego nominację na ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii

Profesor Jacek Izydorczyk (z lewej) otrzymuje z rąk Witolda Waszczykowskiego nominację na ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii

Fot. BRP MSZ

Nowy szef placówki dyplomatycznej RP w Kraju Wschodzącego Słońca jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2000 uzyskał stopień doktora, a w jedenaście lat później doktora habilitowanego nauk prawnych.

Od 1997 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Prawa i Administracji, a od roku 2011 profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Zakładu Postępowań Karnych Szczególnych Uniwersytetu Łódzkiego. Autor blisko stu publikacji naukowych.

Oprac.: (sb)