Polska – Ukraina, dyplomacja i biznes

05-04-2017

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się 22 marca seminarium naukowe nt. Stosunki dyplomatyczne i biznesowe polsko-ukraińskie.


Obrady ukierunkowano głównie na zainicjowanie dyskusji poświęconej stanowi oraz kierunkom rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych, dyplomatycznych i kulturalnych Polski i Ukrainy. Podstawę do niej stanowiły referaty podejmujące te właśnie zagadnienia.

Polsko-ukraińskie seminarium naukowe; głos zabiera Andrij Deszczycia, ambasador Ukrainy w Polsce (na pierwszym planie)

Polsko-ukraińskie seminarium naukowe; głos zabiera Andrij Deszczycia, ambasador Ukrainy w Polsce (na pierwszym planie)

Fot. Maciej Andrzejewski

W seminarium uczestniczyli Andrij Deszczycia , ambasador Ukrainy w Polsce oraz Bogdan Wysocki , łódzki przedsiębiorca, od 14 stycznia konsul honorowy Ukrainy w Łodzi.

Oprac.: (sb)