Z fizyką w czasie i przestrzeni

05-04-2017

Blisko stu uczniów zgromadzonych w auli Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego zainaugurowało 20 lutego zajęcia Uniwersytetu Młodego Odkrywcy.


Młodzi ludzie, zgodnie z ceremoniałem akademickim, złożyli ślubowanie wypowiadając w skupieniu następujące słowa: Ślubuję uroczyście z zaangażowaniem odkrywać prawa fizyki, aktywnie zdobywać wiedzę i umiejętności, poznawać zastosowania fizyki, pokazywać innym jej piękno oraz godnie reprezentować społeczność Uniwersytetu Młodego Odkrywcy.

Po ślubowaniu i odebraniu indeksów gimnazjaliści z Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego, Zgierza, Wartkowic i Rawy Mazowieckiej utworzyło wspólnotę akademicką Uniwersytetu Młodego Odkrywcy.

Zajęcia rozpoczęły się od prezentacji pomysłów na zabawę z fizyką, którą poprowadził dr Adam Busiakiewicz . Uczniowie wzięli udział w pokazie ciekawych urządzeń wykonanych z przedmiotów codziennego użytku oraz z zainteresowaniem przeanalizowali możliwość przekraczania prędkości dźwięku w sposób znany amerykańskim kowbojom.

Następnie, zgodnie z tradycją akademicką, wysłuchali wykładu inauguracyjnego Z fizyką w czasie i przestrzeni , który wygłosił prof. Tadeusz Wibig. Treść wykładu nawiązywała do rozwoju poglądów na czas i przestrzeń i w kontekście historycznym ukazywała rozwój podstawowych idei fizyki.

Uroczystość prowadził prof. Paweł Maślanka , dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej w towarzystwie prodziekanów prof. Anny Urbaniak-Kucharczyk i prof. Grzegorza Wiatrowskiego.

Po krótkiej przerwie, dr Piotr Skurski, kierownik projektu, wyjaśnił słuchaczom założenia i cele całego cyklu zajęć Uniwersytetu Młodego Odkrywcy, a następnie zaprosił ich do odwiedzenia nauczycieli akademickich wydziału w pracowniach i laboratoriach: Pracowni Pokazowej, I Pracowni Fizycznej, Pracowni Mikroprocesorowej i Pracowni Elektronowej Mikroskopii Analitycznej, gdzie uczestniczyli w pokazach. Gimnazjaliści udali się także do Pracowni Promieniowania Jądrowego i Dozymetrii oraz zapoznali się z Interaktywnym Tunelem Aerodynamicznym w Pracowni Dydaktyki Fizyki.

 Inauguracja zajęć Uniwersytetu Młodych Odkrywców w auli Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

Inauguracja zajęć Uniwersytetu Młodych Odkrywców w auli Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

Fot. WFiIS UŁ

Kolejne, z ośmiu spotkań UMO, nt. Od Ikara do promu kosmicznego-odkrywanie tajemnic sztuki latania , odbędzie się za dwa tygodnie.

x x x

Uniwersytet Młodego Odkrywcy jest program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego realizuje projekt „W czasie i przestrzeni” adresowany do uczniów gimnazjów Łodzi i regionu. C elem programu jest popularyzacja fizyki i edukacji fizycznej poprzez wzbudzanie zainteresowania nauką.

Cykl zajęć UMO realizowany będzie zarówno w aulach i pracowniach Wydziału UŁ, jak i różnych innych ciekawych miejscach (Aeroklub Łódzki, Muzeum Kolejnictwa w Rogowie, Planetarium i Centrum Nauki i Techniki EC1).

Oprac.: (sb)