Wsparcie dla najwybitniejszych

05-04-2017

Nawet 320 tys. zł mogą uzyskać studenci na udział w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach. Rozpoczął się proces naboru uczestników projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym Najlepsi z najlepszych! 2.0.

Jego celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich kreatywności, innowacyjności i aktywności naukowej. Projekt, realizowany przez jednego studenta, może otrzymać grant w wysokości do 80 tys. zł, a inicjatywy zespołu studentów – nawet 320 tys. zł.

Środki te mogą być przeznaczone na sfinansowanie uczestnictwa w międzynarodowych przedsięwzięciach lub też na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z tymi przedsięwzięciami. Projekt pozakonkursowy zakłada udział minimum stu wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach lub też konferencjach.

Nabór uczestników projektu Najlepsi z najlepszych! 2.0. potrwa do 24 kwietnia. Stanowi on kontynuację programu Generacja Przyszłości .

Zgodnie z regulaminem konkursu o przyznanie środków finansowych projektu może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub studenci tworzący zespół.

Oprac.: (sb)