Miłość do Ojczyzny – dawniej i dziś

05-04-2017

Stowarzyszenie Tradycji Akademickich Siódemki zorganizowało 16 marca debatę nt. Patriotyzm dawniej i dziś. Wzięli w niej udział członkowie tego stowarzyszenia i zaproszeni goście.


Referat wprowadzający wygłosił Stanisław Szcześniak. Autor pokazał, jak na przestrzeni wieków zmieniało sie znaczenie terminów patriotyzm i patriota oraz jakie skutki przynosiło dla kraju i społeczeństwa różne ich rozumienie. W epoce antycznej patriotyzm oznaczał wierne wykonywanie rozkazów władcy, dlatego ideałem patrioty był wojownik poświęcający życie w walce dla króla i ojczyzny. Dla ludzi renesansu wzorem patrioty stał się człowiek zaangażowany w życie społeczności; twórczy, krzewiący dobre obyczaje i płacący podatki. Podobnie myśleli ludzie oświecenia i władze Polski walczącej podczas II wojny światowej. Walka zbrojna była jednym ze środków do odzyskania wolności. Główny nacisk kładziono na przygotowanie elit przywódczych, które miały pracować nad tworzeniem struktur administracyjnych, gospodarczych i naukowych zniszczonego wojną kraju. Na przełomie wieku XIX i XX powstały koncepcje patriotyzmu humanistycznego, nawołujące do utożsamiania się z rodzajem ludzkim jako całością. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani też z opiniami współczesnych ten temat znaczenia terminów, którym poświęcona została debata.

Następnie rozpoczęła się dyskusja nad następującymi zagadnieniami: jaka jest granica między dobrym obywatelem a patriotą; rola patriotyzmu w gospodarce; czy nacjonalizm to patriotyzm; jak można wartościować postawy patriotyczne.

Wielu zabierających głos zwracało uwagę, że kolejne rządy RP niedostatecznie wspierają polskie przedsiębiorstwa i polskie produkty. Uczestnicy debaty szczególną uwagę zwrócili na ponadczasowe wartości patriotyzmu wywodzące się z tożsamości kulturowej. Zachowując językowe, historyczne dziedzictwo w strukturach państwa, należy kształtować patriotycznie postawy następnych pokoleń odpowiedzialnych za przyszłość naszego kraju. Patriotyzm zobowiązuje też do współpracy z innymi kulturami, narodami i państwami, co może wobec nich przynosić szacunek i tolerancję. Poznawanie innych patriotycznych postaw umożliwia też pogłębianie wiedzę dotyczącej wartości, które pozwalają przetrwać narodom, państwom i cywilizacjom.


Po ciekawej i rzeczowej wymianie poglądów na zakończenie debaty przypomniano słowa poety z Czarnolasu:

Komu dowcipu równo z wymową dostaje,

Niechaj szczepi między ludźmi dobre obyczaje,

Niechaj czyni porządek, rozterkom zabiega, praw ojczystych i pięknej swobody przestrzega.

Ryszard Podladowski