Studenckie granty badawcze

07-04-2017

Każdy student Uniwersytetu Łódzkiego może przejść szkolenie z zakresu przygotowywania i rozliczania wniosków o środki na realizację projektów naukowych oraz otrzymać finansowanie na swoje pomysły badawcze.


Jeżeli słuchacz UŁ chce nauczyć się aplikowania o środki na działalność naukową oraz otrzymać określone pieniędze na realizację swoich badań, wyjazdów naukowych, udziału w konferencjach, publikację artykułu, książki, wykonanie pracy licencjackiej lub magisterskiej, może zapisać się na bezpłatne szkolenie, a następnie złożyć wniosek o finansowanie.

Szczegółowe informacji pod adresem: studenckiegranty.uni.lodz.pl

Oprac.: (sb)

x x x

W programie wyborczym zadeklarowałem opracowanie i wprowadzenie na Uniwersytecie Łódzkim Programu Studenckich Grantów Badawczych. Jego głównym celem jest umożliwienie studentom UŁ zainteresowanym pracą naukową podejmowania badań własnych pod opieką pracowników naukowych. Studenci, w drodze konkursu, mogą otrzymać finansowanie badań w wysokości do 3500 zł. Szczegóły dotyczące projektu znajdą Państwo w Regulaminie wewnętrznego trybu konkursowego na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi działalności naukowej studentów Uniwersytetu Łódzkiego – Stypendium Studencki Grant Badawczy Jednym z warunków otrzymania finansowania jest odbycie szkolenia z pozyskiwania i rozliczania środków finansowych na działalność naukową. Taka umiejętność jest szczególnie ważna w przypadku osób planujących karierę naukową. Studenci, którzy otrzymają finansowanie badań, będą zobowiązani do ich opublikowania lub prezentacji na konferencji naukowej oraz podczas sesji sprawozdawczej. Najlepsze prace będą nagrodzone. Serdecznie zapraszam i zachęcam do udziału w konkursie.


prof. dr hab. Antoni Różalski

rektor Uniwersytetu Łódzkiego