Różnorodność w fotografii

05-04-2017

Postery ze zdjęciami kilkudziesięciu studentów Uniwersytetu Łódzkiego, głównie zagranicznych – umieszczone na specjalnych oszklonych tablicach na pierwszym piętrze łódzkiej Manufaktury – stanowiły temat wystawy zrealizowanej przez UŁ w związku z projektem University Diversity – Uniwersytet Różnorodny.


– Poprzez Uniwersytet Różnorodny rozumiemy uczelnię tolerancyjną, nowoczesną, odpowiedzialną, zaangażowaną, integrującą kulturowo i pokoleniowo – powiedział prof. Antoni Różalski, rektor UŁ podczas otwarcia ekspozycji.

 Rektor UŁ (trzeci z prawej) otwiera ekspozycję w Manufakturze

Rektor UŁ (trzeci z prawej) otwiera ekspozycję w Manufakturze

Fot. Maciej Andrzejewski

W tym roku na Uniwersytecie Łódzki na różnego rodzaju studiach kształci się ponad 2,5 tys. cudzoziemców, a także słuchacze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. W sumie reprezentują oni ok. 95 narodowości całego świata. Z myślą o realizacji wystawy wybrano 37 osób – obcokrajowców z 29 krajów różnych kontynentów, w tym dwoje Polaków z odległych regionów kraju. Przeprowadzono z nimi wywiady i sesję zdjęciową.

– Ta różnorodność to nasz ogromny potencjał; bogactwo zwyczajów, obyczajów, kultur i religii. Dla naszej uczelni jest to także zobowiązanie do krzewienia idei tolerancji i otwartości, współpracy i wzajemnego szacunku – podkreśla Liliana Lato , kierownik Biura Współpracy z Zagranicą UŁ.

Glenda, studentka z Hondurasu; z prawej na wystawowym posterze, z lewej na żywo

Glenda, studentka z Hondurasu; z prawej na wystawowym posterze, z lewej na żywo

Fot. Maciej Andrzejewski

Wystawę University Diversity – Uniwersytet Różnorodny można było oglądać do 15 marca.

x x x

Ekspozycja w Manufakturze miała przybliżyć łodzianom wiedzę o tym jak wielu młodych cudzoziemców przyjeżdża do ich miasta uczyć się i studiować. Na Uniwersytecie Łódzkim największą grupę stanowią studenci z Ukrainy, Turcji, Chin, Białorusi ale są także przybysze z Indii, Bangladeszu, Nikaragui, Zimbabwe, Indonezji, Nigerii, Tajwanu, Chile, Urugwaju, Arabii Saudyjskiej. Cudzoziemcy studiują w języku polskim lub angielskim. Najpopularniejszymi kierunkami kształcenia w języku angielskim są: Business Management, Computer Science, International Marketing.


BP