Łódzka Woda Najlepsza

07-04-2017

Od początku marca studenci i pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego mają możliwość korzystania z wody pitnej z dystrybutorów zasilanych bezpośrednio z miejskiej sieci wodociągowej. Z korytarzy budynku wydziału zniknęły plastikowe butle z wodą. Pojawiło się za to dziesięć specjalnych dystrybutorów.– To jest dla nas ważne nie tylko ze względu na współpracę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi, bo w ogóle bardzo cenimy kontakty z instytucjami i firmami zewnętrznymi. Warto też dodać, że wszystko, co związane jest z racjonalną gospodarką wodno-środowiskową ma dla nas także znaczenie poznawcze, przecież wielu naukowców z naszego wydziału zajmuje się badaniami właśnie w tych dziedzinach – powiedział 10 marca podczas konferencji prasowej prof. Rafał Matera, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Z kolei dr Mariusz Sokołowicz , prodziekan tego wydziału ds. projektów i toku studiów, podkreślił fakt, iż Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym wydziałem uniwersytetu, a uczelnia największym pracodawcą w regionie. Pracodawca ma obowiązek zaopatrywania pracowników w wodę, a łódzka woda świetnie się do tego nadaje.

Przy tej okazji warto wspomnieć, iż coraz więcej uczelni miasta decyduje się na udostępnienie pracownikom i studentom wody pitnej z sieci wodociągowej. Poza Uniwersytetem Łódzkim możliwości takie stworzono w obiektach Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. Na uczelniach wprowadzany jest taki sam standard, jak w krajach zachodniej Europy i USA, czyli – powszechny dostęp do pitnej wody.

Także instytucje i firmy w Łodzi coraz częściej decydują się na zastępowanie butlowych dystrybutorów na wodę urządzeniami do poboru wody mającymi logo akcji społecznej Łódzka Woda Najlepszą . Są one dostępne, między innymi, w dziesięciu budynkach Urzędu Miasta Łodzi, w dużych zakładach pracy (przykładem może tu być INDESIT), w centrach handlowych (IKEA, LEROY MERLIN) oraz miejskich spółkach: ZWIK, MPK-Łódź, Miejska Arena Kultury i Sportu. Na każdym z urządzeń do pobierania wody umieszczona jest informacja o jej składzie mineralnym oraz logo akcji społecznej Łódzka Woda Najlepsza. Powszechne staje się również korzystanie w łódzkich szkołach z poidełek (zdrojów) zasilanych z miejskich wodociągów

Woda z nich niemal w stu procentach pochodzi ze studni głębinowych. Jej skład mineralny można porównać do butelkowanych wód źródlanych dostępnych w handlu. Zawiera cenne minerały: związki magnezu, potasu, sodu i wapnia. Jest też podawana w łódzkich restauracjach i pubach. Na bazie tej wody powstają owocowe napoje, piwo i sorbety.

Fot. Edyta Nowak-Jamróz

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego – największy wydział tej uczelni – dołączył więc do sieci instytucji, w których działają już dystrybutory dostarczające dobrej wody konsumpcyjnej.

BP