Niebezpieczne skrzyżowania

05-04-2017

Które drogi w Łodzi są najniebezpieczniejsze i gdzie najłatwiej o stłuczkę lub wypadek? Sprawdzili to naukowcy z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i na podstawie danych z trzech ostatnich lat wytypowali siedem najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w mieście.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Łodzi mieszkało 31 grudnia 2013 roku 711 tys. osób. W tym samym roku zarejestrowanych było tu 397 tys. pojazdów. Miasto prowadzi wiele inwestycji drogowych, rozwija sieć ścieżek rowerowych, a w roku minionym otwarto tu sieć roweru publicznego, z entuzjazmem przyjętą przez mieszkańców. Jednak statystyki wskazują, że w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, np. w zakresie infrastruktury drogowej, wciąż jest wiele do zrobienia. Naukowcy z Wydziału Zarządzania UŁ, którzy na podstawie danych dotyczących zdarzeń drogowych zgłoszonych i zarejestrowanych przez Policję w okresie od stycznia 2013 do 30 czerwca 2016, przygotowali raport 7 najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Łodzi.

Rondo Lotników Lwowskich; najniebezpieczniejsze skrzyżowanie w Łodzi

Rondo Lotników Lwowskich; najniebezpieczniejsze skrzyżowanie w Łodzi

Fot. Marek Durkowski /prawojazdy.com.pl/

Zdecydowanie najbardziej niebezpiecznym z nich jest skrzyżowanie stanowiące część ronda Lotników Lwowskich, a więc zbliżenie ulic Paderewskiego i Pabianickiej. W okresie 3,5 roku doszło tu do 319 wypadków i kolizji, czyli aż o połowę więcej niż na drugim w kolejności niebezpiecznym skrzyżowaniu, czyli zbiegu al. Włókniarzy i al. Bandurskiego (156 zdarzeń) oraz zamykającym niechlubne miejsce podium – skrzyżowaniu ulic Strykowskiej i Wojska Polskiego (153 zdarzenia).

Najczęstszymi przyczynami stłuczek i wypadków w wymienionych wyżej miejscach są: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu. Do niebezpiecznych sytuacji na jezdniach prowadzą też niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami oraz nieprawidłowe skręcanie i omijanie.

Czwartym skrzyżowaniem pod względem liczby wypadków i kolizji jest przecięcie al. Śmigłego Rydz z al. Piłsudskiego (147), następnie al. Mickiewicza – Żeromskiego (141) i al. Włókniarzy – al. Sikorskiego (131). Ranking zamyka skrzyżowanie al. Włókniarzy z ul. Limanowskiego (115).

– Niezaprzeczalnie duża liczba wypadków powodowanych jest przez błędy lub nieuwagę kierowców i innych użytkowników drogi. Jednak musimy pamiętać, że na sytuację na jezdni w znaczącym stopniu wpływa również jej infrastruktura oraz dostosowanie do potrzeb użytkowników, na przykład, ustawienie i synchronizacja świateł drogowych, podział i organizacja pasów ruchu, rodzaj zastosowanych barierek czy też progi zwalniające. Naszym celem było przygotowanie rankingu miejsc, w których należy zachować szczególną ostrożność, a także wskazanie możliwych rozwiązań i sposobów na poprawę sytuacji. Liczymy, że przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa w Łodzi – podkreśla jeden z autorów projektu, prof. Remigiusz Kozłowski , kierownik Zakładu Zastosowania Nowoczesnych Technologii w Logistyce oraz kierownik Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce na Wydziale Zarządzania UŁ.

x x x

Warto przypomnieć, iż w Łodzi rocznie odnotowuje się ok. 4,5 tys. kolizji i wypadków. Ich najczęstszymi przyczynami są: niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, wjazd przy czerwonym świetle czy też nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu.

Oprac.: (sb)