Minimalizować zagrożenia

05-04-2017

Wizyta studyjna partnerów międzynarodowego projektu CBRN-POL Development of CBRN training programme for police officers odbyła się w okresie od 6 do 10 marca w Antwerpii (Belgia).

Projekt ten realizowany jest w programie Erasmus+ przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego. Gospodarzem wizyty było Belgijskie Centrum Badań Jądrowych (SCK CEN). Oprócz przedstawicieli UŁ, koordynatora projektu, udział w niej wzięli przedstawiciele: Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji; Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Instytutu Chemii Przemysłowej oraz Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology z Cypru.

Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem, wyposażeniem, programami szkolenia i procedurami działania Belgijskiego Centrum Badań Jądrowych i policji belgijskiej (Antwerpia). Ponadto jej uczestnicy zwiedzili ośrodek szkolenia służb (policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego)  – Campus Vesta oraz centrum reagowania kryzysowego prowincji Antwerpia.

Podczas wizyty Bart de Wever, burmistrz miasta Antwerpia; Serg Muyters , komendant antwerpskiej policji i  Frank Hardeman dyrektor SCK CEN podpisali umowę włączającą policję belgijską z Antwerpii w działania projektowe. Umożliwi to ścisłą współpracę i przyjazd belgijskich policjantów do Polski, w tym na Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ na specjalistyczne szkolenia z zakresu reagowania na zdarzenia CBRN.

Kolejnymi działaniami projektowym będą wizyty studyjne specjalistów z tej dziedziny w Warszawie w Komendzie Głównej Policji i Instytucie Chemii Przemysłowej oraz w Łodzi na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Wymiana doświadczeń między specjalistami i zebranie dobrych praktyk będą następnie wykorzystane przy opracowaniu materiałów szkoleniowych dla oficerów policji.

Oprac.: (sb)