Społeczna integracja i dialog międzykulturowy

05-04-2017

Rozpoczęła się realizacja międzynarodowego projektu w programie Erasmus+ SIMILAR – Supporting Migrant Integration, Asylum Seekers and Refugees , w którym Uniwersytet Łódzki pełni funkcję koordynatora.


Reprezentanci pięciu organizacji uczestniczących w projekcie, 26 i 27 stycznia, spotkali się w Łodzi aby zainaugurować dwuletnią współpracę. Podczas obrad skupiono się przede wszystkim na szczegółowym omówieniu sposobów wsparcia integracji imigrantów i uchodźców w poszczególnych krajach.

Główną ideą projektu SIMILAR jest zwiększenie świadomości i wrażliwości osób pracujących z imigrantami i uchodźcami na polu społecznej integracji i dialogu międzykulturowego. Tym samym projekt służy zapobieganiu dyskryminacji i wykluczeniu imigrantów oraz zamykaniu się na potrzeby grup wykluczonych, a także promuje pozytywne postawy i edukację włączającą dla wszystkich. Celem jest wypracowanie narzędzi, które wyposażą grupę docelową projektu, czyli nauczycieli, pedagogów, studentów pedagogiki, służby mundurowe oraz wolontariuszy w odpowiednie kompetencje.

W pierwszym etapie projektu SIMILAR szczegółowo zbadanie zostaną potrzeby i opinii w zakresie wsparcia integracji, zarówno po stronie imigrantów i uchodźców, jak i ekspertów z nimi pracujących. Nasepnie powstanie podręcznik promujący pracę z imigrantami, zawierający skuteczne metody zwiększenia świadomości i empatii wobec ich potrzeb. Przygotowany zostanie również zbiór dobrych praktyk z zakresu integracji imigrantów z całej Europy.

Wkrótce utworzona będzie strona internetowa umożliwiająca śledzenie postępów w realizacji projektu. Jego konsorcjum tworzą: Volkshochschule im Landkreis Cham e.V., Niemcy; Andragoski zavod Ljudska univerza Velenje, Słowenia; Menedek Hungarian Association for Migrants, Węgry; Centre For Advancement Of Research And Development In Educational Technology Ltd-CARDET, Cypr i Uniwersytet Łódzki.

Koordynatorem projektu jest  Marta Chruściel z Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego.

Oprac.: (sb)