Najlepsi z najlepszych

05-04-2017

Uniwersytet Łódzki każdego roku opuszcza i rusza w świat wielu wybitnych absolwentów. W Pałacu Biedermanna przygotowano 15 marca uroczystość, której celem było uhonorowanie tych najlepszych z najlepszych. Oprócz dyplomów otrzymali oni również nagrody – granty finansowe.

Uroczystość w Pałacu Biedermanna; głos zabiera Radosław Łuczak, prezes Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej

Uroczystość w Pałacu Biedermanna; głos zabiera Radosław Łuczak, prezes Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej

Fot. Maciej Andrzejewski


To już II edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską organizowanego przez Fundację Uniwersytetu Łódzkiego. Wyróżnienia otrzymało jedenastu absolwentów: mgr Paulina Wigner – praca nt. Ocena genotoksycznego działania różnych nanocząstek na ludzkie komórki śródbłonka w warunkach in vitro (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska); mgr Natalia Festinger – praca nt. Woltamperometryczne badania tenofowiru (Wydział Chemii); mgr Marta Kubiak – praca nt. Procesy suburbanizacyjne a jakość życia mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny); mgr Katarzyna Kowalik – praca nt. L’evasione della crisi del positivismo nei romanzi decadenti italiani (Malombra di Antonio Fogazzaro, Il fucco di Gabriele D’Annunzio e La coscineza di Zeno di Italo Svevo) (Wydział Filologiczny); mgr Adam Drozdowski – praca nt. Moda kobieca w latach 1929 –1939 (Wydział Filozoficzno-Historyczny); mgr Michał Wiedeński – praca nt.System klient-serwer do sterowania eksperymentem, zbudowany w oparciu o Raspberry Pi 2B (Wydział Fizyki i Informatyki); mgr Konrad Kosmatka – praca nt. Implementacja kontrolera i aplikacji do zdalnego sterowania tunerem radiowym (Wydział Matematyki i Informatyki); mgr Anna Majewska – praca nt. Żydowskie dziedzictwo religijne w przestrzeni województwa śląskiego (Wydział Nauk Geograficznych); mgr Sylwia Lasoń – praca nt. Rozpoznanie konsekwencji ludzkiego uwikłania w czas i przemijanie w wypowiedziach dzieci w młodszym wieku szkolnym (na podstawie książki obrazkowej – Na wysokiej górze. I. Chmielewskiej), (Wydział Nauk o Wychowaniu); mgr Artur Tim – praca nt. Impact of the digital economy on the place of the residence and the concept of permament establishment in the international tax law from the Polish perspective (Wydział Prawa i Administracji); mgr Norbert Krupiński – praca nt. Sprawozdawczość banków islamskich na tle regulacji polskich i międzynarodowych (Wydział Zarządzania).

Pamiątkowe zdjęcie jedenastki laureatów II edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską organizowanego przez Fundację Uniwersytetu Łódzkiego

Pamiątkowe zdjęcie jedenastki laureatów II edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską organizowanego przez Fundację Uniwersytetu Łódzkiego

Fot. Maciej Andrzejewski

Profesor Grzegorz Urbanek, prorektor UŁ ds. ekonomicznych, prezes Rady Fundacji UŁ, powiedział podczas uroczystości, iż nagroda wspomnianej fundacji to nie tylko uhonorowanie i podsumowanie pięciu lat pracy i nauki na uniwersytecie. Ma ona również wymiar praktyczny i może pomóc absolwentowi łatwiej wejść na rynek pracy.

Problematyka ta poruszona została również podczas wystąpienia Radosława Łuczaka, prezesa Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej, który wskazał, m.in., na wartości wykształcenia w konfrontacji z rynkiem pracy. Wspominał o tym, iż obrona pracy magisterskiej to dopiero entrée do dalszego rozwoju kariery. Uniwersytet ma największy wpływ na kreowanie otoczenia, bowiem kształci przyszłych liderów, wytycza nowe trendy. W związku z tym współpraca uczelni z pracodawcami jest niezwykle istotna.

Uroczystość zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Oprac.: (sb)